Geen nieuwe energiepremies vóór zomer van 2016

Gewijzigd op 13/11/2015 door TiM Vanhove

De beloofde hervorming van de Vlaamse energiepremies komt er niet voor 1 juli van volgend jaar. Bevoegd minister Annemie Turtelboom verwacht wel dat de Vlaamse regering voor het einde van het jaar een beslissing neemt en zo meer duidelijkheid brengt in het nieuwe premiestelsel.
Renoveren
© Architect Christophe Debrabander
BIK renovatie
Woning tijdens een renovatie.
© Groep Huyzentruyt
In de zomer van dit jaar kondigde minister Turtelboom al een wijziging van de energiepremies aan. Haar ambitie was om dit najaar al met meer nieuws over de premies te kunnen komen. De uiteindelijke timing zal dus in 2016 komen te liggen.
 
Nog even opfrissen: De minister denkt aan een nieuw premiesysteem. Dat zal degressief in de tijd zijn. Dat betekent dat je in de beginperiode een hogere premie kunt krijgen. Zo hoopt de minister woningeigenaren snel tot actie aan te zetten.

Totaalrenovaties

 Nieuw is ook dat de minister wil inzetten op totaalrenovaties. Dit zijn werken waarbij de huiseigenaren meerdere energiebesparende maatregelen gelijktijdig of na elkaar doorvoert. Voor een goede interpretatie: de nieuwe premies hebben niet uitsluitend betrekking op totaalrenovaties, enkelen zullen er wel toe stimuleren.
Tot slot wil de minister ook premies beschikbaar maken voor renovatie op straat- of wijkniveau. Ervaringen uit het buitenland tonen immers aan dat dergelijke grootschalige aanpak tot 15% goedkoper kan zijn.

Premie dakisolatie ongewijzigd

Concreet betekent dit dat de premies nog tot medio 2016 ongewijzigd blijven. De aanvragen en uitbetaling van de premies blijft via de netbeheerder lopen.
Belangrijk om weten is ook dat de belastingvermindering voor dakisolatie (30% van de factuur) in 2016 onverminderd blijft voortbestaan. Aan deze maatregel wijzigt ten vroegste in 2017 iets.
 
Meer concrete info over de bestaande premies vind je op de subsidiemodule van energiesparen.be