De elektrische installatie

Gewijzigd op 19/06/2013 door Gretel Kerkhofs

Bij elektriciteit is de installatie natuurlijk erg belangrijk. Leer alle onderdelen van de verdeelkast kennen en de berlangrijkheid van de aarding.

AREI - Algemeen Regelement Elektrische Installaties

Veiligheid gaat boven alles bij de elektrische installatie. Daarom moet de installatie beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties, kortweg AREI. Het AREI is een uitgebreid boek met richtlijnen voor nieuwe en de aanpassing van bestaande elektrische installaties.
Je kunt dit AREI opvragen bij een erkend controleorganisme (zie Gouden Gids). Doorgaans hebben zij ook vereenvoudigde brochures met deze richtlijnen.

Verplicht elektriciteitsdossier

  • Het elektriciteitsdossier is de verzameling van het keuringsrapport, het eendraadsschema en het situatieschema van de elektrische installatie.
  • Iedere eigenaar moet over een dergelijk dossier bezitten
  • Bij de aankoop van een woning – gebouwd na 01/10/81 – dient dit dossier mee overgedragen te worden

Folders over elektrotechnieken