Elektriciteit: AREI (Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties)

Gewijzigd op 20/06/2013 door Gretel Kerkhofs

Veiligheid gaat boven alles bij de elektrische installatie. Daarom moet de installatie beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties, kortweg AREI.
Het AREI is een uitgebreid boek met richtlijnen voor nieuwe en de aanpassing van bestaande elektrische installaties, met het oog op de
veiligheid van elektrische installaties in woningen.

Meer weten over AREI en elektriciteit?

Algemeen Reglement van de Elektrische Installaties (AREI) opvragen

Je kunt dit AREI opvragen bij een erkend controleorganisme (zie Gouden Gids). Doorgaans hebben zij ook vereenvoudigde brochures met deze richtlijnen.
 

Folders over elektrotechnieken