Beton en wapening voor ruwbouw

Gewijzigd op 22/03/2012 door TiM Vanhove

Voor de stevigheid van de fundering of de vloerplaat is het belangrijk in een correcte wapening te voorzien en de juiste betonsoort te gebruiken. Doorgaans zal de architect of de stabiliteitsingenieur hier de richtlijnen voor geven. Hiertoe gebruiken ze vier criteria: de druksterkte, de verwerkbaarheid, de korrelgrootte van de gebruikte granulaten en de duurzaamheid.

Onze bouwspecialisten

Sterkteklassen van beton

 • Op basis van de druksterkte wordt beton onderverdeeld in 9 sterkteklassen
 • De druksterkte wordt onder meer bepaald door de hoeveelheid cement, de water-cementfactor en de korrelverdeling
 • Meest courant is de sterkteklasse C25/C30
plaatsen wapening
© Habitos.be

Verwerkbaarheid

 • Met hulpstoffen kan de verwerkbaarheid van beton worden gemanipuleerd zonder de verdere samenstelling hiervoor aan te passen
 • Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor een constructie die veel tijd vraagt om het beton te verwerken

Korrelmaat van beton

 • De korrelgrootte van de granulaten (zand, kiezel) is vooral belangrijk bij dichte wapeningsnetten. De korrels moeten klein genoeg zijn om zich tussen het staal te wringen
 • Vraag naar BENOR-gekeurd beton
 • Aan het beton kunnen ook versnellers of vertragers worden toegevoegd om in te spelen op de nadelige invloeden van bepaalde weersomstandigheden
Storten beton
© Habitos.be

Wapeningsnetten

 • Stalen netten of staven die in het gestort beton worden verwerkt
 • Ze herverdelen de trekkrachten waaraan de betonconstructie onderhevig zal zijn
 • De architect, stabiliteitsingenieur of in sommige gevallen de bouwmaterialenhandelaar berekenen de nodige wapening
 • Het beton moet in een overdikte van minimum 3 cm worden gestort om een goede dekking van de wapening te hebben. Hierdoor wordt ook roestvorming vermeden. Om te waken over deze afstand, worden afstandshouders gebruikt
storten beton - betonpomp
© Habitos.be

Vezelgewapend beton

 • Is een alternatief voor de stalen netten en staven
 • Kleine staalvezels worden in de betoncentrale vermengd met het beton. Het type en de hoeveelheid vezels wordt voorgeschreven door de   architect of de stabiliteitsingenieur
 • Dit procédé is goedkoper in materiaalgebruik en verloopt sneller aangezien de wapening niet vooraf geplaatst dient te worden
 • Vraag naar de technische en berekeningsnota's, zodat je kan controleren dat je waar voor je geld krijgt 

Folders over bouwwerken

Meer informatie op de website van deze bedrijven