Verkiezingsreeks 2009 – Bouwen op de politiek – Ministers Crevits en Keulen

Habitos sluit zijn verkiezingsreeks 2009 enkele dagen voor de verkiezingen af met de standpunten van Hilde Crevits (CD&V) en Marino Keulen (Open Vld), in de huidige Vlaamse regering de respectieve ministers van Energie en Wonen. Hilde Crevits spreekt de ambitie uit om van E60 de norm te maken inzake energiezuinig bouwen, volgens minister Keulen moet de overheid op dat vlak een voorbeeldrol spelen.


Hilde Crevits, Vlaams minister van Energie en Leefmilieu


1. Welke concrete maatregelen stelt u voor om wonen betaalbaar te maken?

 • CD&V wil dat iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol kan wonen. Tegen 2020 investeren we in 43 000 bijkomende sociale huurwoningen, 21 000 sociale koopwoningen en 1 000 sociale kavels.
 • Jonge gezinnen die een energiezuinige woning kopen, geven we een duwtje in de rug door een extra ‘groene belastingvrije schijf’ op de registratierechten, want de zuinigste energie is de energie die we niet verbruiken. Daarom geef ik de voorrang aan een beperking van het energieverbruik in Vlaanderen, omdat dergelijke maatregelen zichzelf terugverdienen.


2. Welke maatregelen wil u doorvoeren om energiezuinig bouwen te stimuleren?

 • Voor vergunningsplichtige nieuw- en vernieuwbouw wil ik de isolatie- en energieprestatienormen geleidelijk aan verstrengen.
 • Vanaf 1 januari 2010 gaan we van E100 naar E80 voor woongebouwen, en moeten ook koudebruggen worden ingerekend. In de loop van volgende legislatuur moeten we ook de K45 naar beneden toe bijstellen, en moet de E60 de norm worden, of het economisch optimum, en voor kantoren E80.


3. Welke maatregelen zou u invoeren om het verbouwen van bestaande woningen te stimuleren?

Een grondige vereenvoudiging van alle steunmaatregelen. Er zijn de belastingaftrek en de voordelige onroerende voorheffing. En er zijn premies van gewest, netbeheerder, provincie en gemeente. Het komt er niet zozeer op aan het aantal of het bedrag van de premies te verhogen, maar het geheel te vereenvoudigen. Tot één instantie die, op basis van kopie van factuur en betalingsbewijs, binnen de drie maand één premie uitkeert, minstens even hoog als de som van wat vandaag bestaat.


4. Licht een zelfgekozen programmapunt rond wonen toe.

 • De volgende Vlaamse regering moet mijn Vlaams Energierenovatieprogramma 2020 voortzetten. Tegen 2020 mogen er in Vlaanderen geen energieverspillende woningen zijn. Door ambitieuze maar realistische energieprestatienormen voor woon- en andere gebouwen.
 • Door energieprestatie-certificaten die kopers of huurders toelaten te kiezen voor energiezuinige woningen en eigenaars aansporen om energieverslindende woningen aan te passen. En door de unieke premie aan het uniek loket.

Info: Hilde Crevits


Marino Keulen, Vlaams minister van Wonen


1.Welke concrete maatregelen stelt u voor om wonen betaalbaar te maken?

 • De fiscale hefbomen zijn al aan bod gekomen in het antwoord van de Open Vld.
 • De sociale lening biedt hiernaast voor een groot aantal gezinnen de kans een eigen woning aan te schaffen. Hierop moet verder worden ingezet.
 • Met het grond- en pandendecreet is gepland dat tegen 2020 65 000 nieuwe sociale woningen gerealiseerd worden. Met dit decreet werden ook belangrijke stappen gezet om de privésector te betrekken bij de uitvoering van het sociaal woonaanbod. Dat wil ik in de toekomst meer doen.


2. Welke maatregelen wil u doorvoeren om energiezuinig bouwen te stimuleren?

 • Door het toekennen van premies en fiscale aftrekken, maakt men deze investeringen betaalbaar. Belangrijk is dat dit allemaal overzichtelijk blijft voor de burger.
 • De overheid dient echter ook een voorbeeldfunctie te vervullen. Daarom experimenteren we in de sociale huisvesting met innovatieve en energiezuinige projecten. Ik verwijs naar het proefproject sociale passiefwoningen, waarvan er 19 zullen gebouwd worden in Vlaanderen. Dit is uniek in België en noodzakelijk om de mensen vertrouwen te geven in innovatieve en energiezuinige technieken.


3. Welke maatregelen zou u invoeren om het verbouwen van bestaande woningen te stimuleren?

 • Gezien het overdonderende succes van de renovatiepremie, moeten we deze maatregel ook in de volgende regeerperiode verlengen.
 • Veel mensen willen echter alleen kleinere renovaties doen. Hiervoor moet verder gewerkt worden met specifieke stimuli zoals de dakisolatiepremie. Dat is een premie van 500 euro die kan oplopen tot 1 000 euro indien men een beschermde afnemer is. Die premie komt nog bovenop de premie van de netwerkbeheerder. Ook de verbeterings- en aanpassingspremie biedt de mogelijkheid om de nodige kleinere werken uit te voeren.


4. Licht een zelfgekozen programmapunt rond wonen toe.

 • Het streefdoel om tegen het einde van de volgende legislatuur 80% eigenaars te hebben, kwam al aan bod in het antwoord van Open Vld.
 • Met het nieuwe kaderbesluit sociale huur is de betaalbaarheid in de sociale huisvesting vooropgesteld. De huurprijzen zijn afhankelijk gemaakt van het inkomen van de huurder. Hierdoor dragen de sterkere schouders iets meer van de lasten ten voordele van de zwakkere. Vanaf een bepaald inkomen zal de huurprijs gelijk lopen met de private huurmarkt en kan de huurder doorstromen naar de private huurmarkt of eventueel de sociale woning kopen.

Info: Marino Keulen

 

 

Lees ook de standpunten van de 8 grootste politieke partijen aangaande wonen en bouwen, in onze reeks Verkiezingsreeks 2009 - Bouwen op de politiek.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in