Financiele aspecten

Premie voor ventilatiesysteem met warmterecuperatie (Afgeschaft in 2012)

Wat ?

Netbeheerder PBE geeft aan huishoudelijke klanten een premie voor het plaatsen van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

  • Deze premie kun je niet meer bekomen sinds 1 januari 2012.


Premiebedrag ?

De premie bedraagt 150 euro.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 


Voorwaarden ?

De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van PBE.
De premie geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen.
De premie geldt enkel voor nieuwe toestellen, installaties en/of materialen.
De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
Het ventilatiesysteem moet worden gebruikt voor de volledige woning.
Ventilatiesystemen in woongebouwen moeten voldoen aan de norm NBN D50-001
Het debiet moet worden bepaald door een studie overeenkomstig deze norm.
Het thermisch rendement moet minimaal 75 % zijn, berekend volgens de norm EN-308.


Werkwijze ?

Vul volgende premieaanvraag volledig in en verzend het naar PBE, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek.
De geregistreerde aannemer moet het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.
De aanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte) voor het
plaatsen van een ventilatiesysteem met warmterecuperatie, met vermelding van het merk, type, rendement en ventilatiedebiet van het ventilatiesysteem.


Te combineren ?

De premie is cumuleerbaar met andere PBE-premies.


Info ?

PBE, tel. 016/62.99.99; pbe[at]pbe.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in