Financiele aspecten

Premie voor het behalen van E-peil E70 (2012)

Wat ?

Netbeheerder PBE (Infrax) beloont in 2012 klanten die een energiezuinige woning optrekken met een energieprestatiepeil niet hoger dan 50. Dit geldt voor woningen waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd op 1 januari 2012 of later.

Premiebedrag ?

Het premiebedrag wordt als volgt berekend :

Woning

  • E50 tot E41: 1 400 euro voor E50 + 40 euro per E-peilpuntverbetering ten opzichte van E50
  • E40 tot E0: 1 800 euro + 50 euro per E-peilpuntverbetering ten opzichte van E40

Wooneenheden (appartement)

  • E50 tot E41: 600 euro voor E50 + 20 euro extra per E-peilpuntverbetering ten opzichte van E50
  • E40 tot E0 : 800 euro + 30 euro per E-peilpuntverbetering ten opzichte van E40
     

Indien de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert van na 1 januari 2010 en voor 1 januari 2012, dan is de premie van toepassing voor een E-peil 60 of lager.

Indien de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 1 januari 2010 dan is de premie van toepassing voor een E-peil 80 of lager.

Wie daarbij ook een zonneboiler installeert heeft recht op een bedrag variërend van 300 euro.
De verschillende formules om de premie te kunnen berekenen, staan in de premieaanvraag.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 

Voorwaarden ?

De premie geldt voor verbouwingen en nieuwbouw.
Onder nieuwbouw wordt eveneens volledige herbouw of ontmanteling verstaan, gedeeltelijke
herbouw en uitbreidingen zijn uitgesloten van deze premie.
De werken moeten gebeuren door een geregistreerde aannemer.
Het E-peil van de woning of het appartement bedraagt maximaal E70.
Nieuwbouwwoningen waarvoor na 1 januari 2008 één of meerdere premies werden toegekend voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend (verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie, zonwering) komen niet in aanmerking.
Ingeval van een bouwpromotor kan de premie worden verkregen door de persoon die de EPB-aangifte heeft ingediend (dit kan ofwel de promotor ofwel de eigenaar zijn).

Werkwijze ?

Vul volgende premieaanvraag volledig in en verzend het naar PBE, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek.
De premieaanvraag is alleen geldig indien vergezeld van een kopie van de EPB-aangifte en het energieprestatiecertificaat.

Te combineren ?

De premie is cumuleerbaar met andere PBE-premies.

Info ?

PBE, tel. 016/62.99.99; pbe[at]pbe.be 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in