Financiele aspecten

Premie voor groendak

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest geeft een premie voor een groendak, om zo onnodig warmteverlies tegen te gaan, warmtewinst te vermijden en de vochtigheid van een gebouw te regelen. Groendaken kunnen de isolatie van een gebouw verbeteren en zorgen ervoor dat het gebouw in de zomer niet te fel opwarmt.

Premiebedrag?

 • 8 euro per vierkante meter voor extensieve groene daken
 • 15 euro per vierkante meter voor intensieve groene daken 

Voorwaarden?

 • De oppervlakte moet tussen 2 en 100 vierkante meter liggen.
  De dakhelling bedraagt maximum 30°
 • Het dak moet geïsoleerd zijn, de warmteweerstand R van het isolatiemateriaal moet hoger zijn dan of gelijk aan 4 m2K/W
 • Bestanddelen van het groendak: een afdichtingslaag; een membraan dat bestand is tegen het doorschieten van wortels als de afdichtingslaag niet worteldicht is; een draineermat; een watervasthoudende laag; een filterende laag; een substraatlaag; indien nodig een verankeringsnet en de planten zelf.
 • Een intensief groendak is 20 tot 40 cm dik en vertegenwoordigt een extra gewicht van 250 tot 600 kg per m². Een extensief groendak is 4 tot 12 cm dik en vertegenwoordigt een extra gewicht van 40 tot 120 kg/m².
 • De aanvrager van de premie dient zich ervan te vergewissen of de dragende structuur het extra gewicht kan dragen. Hij verbindt zich ertoe het dak goed te onderhouden om verstopping van de regenwaterafvoeren te vermijden.

Werkwijze?

Je stuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier op, samen met volgende documenten:

 • Het origineel of een fotokopie van de factuur met vermelding op de factuur van de oppervlakte en de gebruikte types van materialen
 • Een bewijs dat het dak geïsoleerd is; de warmteweerstand R van het isolatiemateriaal moet hoger zijn dan of gelijk aan 4 m2K/W
 • Een kopie van het betalingsbewijs (indien factuur niet is vereffend)
 • Een dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de aanvrager of, voor de nieuwe identiteitskaarten met chip, een papieren kopie van de informatie op de chip;
 • Een of meer foto’s van de installaties vóór en na de werken
 • Een technische fiche van het materiaal of de geïnstalleerde uitrusting
 • Een kopie van een eigendomsbewijs indien de woonplaats van de aanvrager niet de plaats van de installatie is, 

Te combineren?

In het geval van een renovatie kan de premie B1 eveneens worden toegekend voor dakisolatie. 

Meer info?

Leefmilieu Brussel

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in