Financiele aspecten

Premie voor groendak

Klanten van Infrax die een groendak aanleggen, kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Premiebedrag ?

 • De premie bedraagt 31 euro per m² aangelegd groendak.
 • Indien de aanlegkosten van het groendak lager zijn dan 31 euro per m² (btw exclusief), wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag. Per adres kun je maximaal 7 500 subsidie krijgen..
 • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 

Voorwaarden ?

 • Je gemeente is voor de riolering aangesloten bij Infrax.
 • De aanleg van een groendak is niet verplicht door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
 • Onder groendak wordt in dit reglement verstaan: daksystemen waarbij minstens een wortelvaste laag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn over de volledig aangelegde oppervlakte.
 • Alle systemen komen hiervoor in aanmerking.
 • Terrassen, wegjes, bloembakken, bloempotten en bestaande groendaken worden niet gesubsidieerd.
 • Per aanvraagdossier moet minimaal 6 m² worden aangebracht.
 • Voor daktuinen komt enkel het aangeplante deel in aanmerking.
 • De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen en stedenbouwkundige vergunningen gebeuren.
 • Het werk moet minstens 15 jaar standhouden.
 • De premieaanvrager mag het werk zelf uitvoeren, of dat laten doen door een geregistreerd aannemer.

Werkwijze ?

 • Vul deze premieaanvraag volledig in.
 • Verzend de aanvraag bij voorkeur dertig dagen voor de aanleg van het groendak.
 • Voeg volgende gegevens hier nog aan toe: een plan van het gebouw met aanduiding van welk gedeelte van het dak voorzien wordt van een groendak (inclusief afmetingen); een beschrijving van het type groendak (technische documentatie, detailplan, foto’s, …) en een kopie van de facturen, die niet ouder mogen zijn dan twaalf maanden.

Te combineren ?

Deze premie is te combineren met de andere RWG-premies (rationeel watergebruik) en alle andere premies van Infrax.

Info ?

Je vindt meer info en de aanvraagformulieren voor de energiepremies van Infrax. Het nummer van de infolijn van Infrax is 078 35 30 20. 
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in