Financiele aspecten

Premie voor gescheiden afvoersysteem (afgeschaft in 2012)

Wat ?

Rioolbeheerder Infrax geeft een premie voor de aanleg van een afvoersysteem waarbij afvalwater en hemelwater worden gescheiden.


Premiebedrag ?

De subsidie bedraagt maximaal 400 euro. Een forfaitair bedrag van 200 euro wordt uitbetaald voor de werken, zowel als men die zelf uitvoert als wanneer een aannemer dit doet. Verder wordt een subsidie betaald van maximaal 50% van de bewezen materiaalkosten, met een maximum van 200 euro.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd.


Voorwaarden ?

Je gemeente is voor de riolering aangesloten bij Infrax.
De aanleg van een gescheiden afvoersysteem voor afval- en regenwater is niet opgelegd door een stedenbouwkundige verordening in je bouwvergunning.
De premie is alleen geldig voor bestaande particuliere woningen, waarvan de bouwvergunning werd verleend voor 1 februari 2005.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de installatie een permanent karakter hebben.
De aanvrager moet de hemelwaterafvoerleidingen van zijn perceel maximaal scheiden van de afvalwaterafvoerleidingen en zonodig aansluiten op de regenwaterafvoer-riolering.
De premieaanvrager mag het werk zelf uitvoeren, of dat laten doen door een geregistreerd aannemer.


Werkwijze ?

Vul deze premieaanvraag volledig in.
Verzend de aanvraag bij voorkeur ten laatste tien dagen voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem.
Voeg volgende gegevens hier nog aan toe: de kopie van de factuur van de gebruikte materialen met vermelding van de aantallen en kenmerken van het materiaal; een kopie van een grondplan van het gebouw met aanduiding van de toekomstige afvoeren van afvalwater en hemelwater en een kopie van de laatste bouwvergunning.


Te combineren ?

Deze premie is te combineren met de andere RWG-premies (rationeel watergebruik) en alle andere premies van Infrax.


Info ?

Infrax; info[at]infrax.be; tel. 078/35.30.20

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in