Financiele aspecten

Premie voor een zonneboiler

Wat ?

Netbeheerder PBE geeft een premie voor de plaatsing van een zonneboiler voor sanitair warm water of voor sanitair warm water en ruimteverwarming.


Premiebedrag ?

De premie voor een zonneboiler die enkel voor sanitair warm water wordt gebruikt, bedraagt 75 euro/m² met een minimum van 525 euro. Indien de zonneboiler ook voor ruimteverwarming wordt gebruikt, bedraagt de premie 75 euro/m² met een minimum van 525 euro en een maximum van 1 500 euro.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 


Voorwaarden ?

De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van PBE.
De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De premie geldt alleen voor bestaande woningen, die minstens drie jaar aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.
De premie geldt enkel voor een zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm water, eventueel in combinatie met woningverwarming.
De collector van de zonneboiler is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757.
De zonneboiler heeft een systeemtest ondergaan volgens EN-12976 of volgens ISO/DIS 9459.
De zonneboiler bezit een Solar KeyMark.
De gebruiker heeft van het systeem een aparte handleiding en onderhoudschecklist in het Nederlands, conform met EN 12976-1.
De producten genieten van een waarborg: minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.


Werkwijze ?

Vul volgende premieaanvraag volledig in en verzend het naar PBE, Diestsesteenweg 126, 3210 Lubbeek.
De aanvraag moet vergezeld worden van een attest van een geregistreerde aannemer met vermelding van merk, type, collectoroppervlakte en prijs van de zonneboiler.


Te combineren ?

De premie is cumuleerbaar met andere PBE-premies.


Info ?

PBE, tel. 016/62.99.99; pbe[at]pbe.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in