Financiele aspecten

Premie voor domoticasysteem (Afgeschaft in 2012)

Wat ?

Netbeheerder Eandis beloonde huishoudelijke klanten met een premie voor de plaatsing van bepaalde domoticasystemen. Sinds 1 januari kun je geen beroep meer doen op deze premie. 


Premiebedrag ?

De premie bedraagt 100 euro bij nieuwbouw en 150 euro bij een bestaande woning en appartement (aangeslote op het elektriciteitsnet voor 01/01/2006). Het premiebedrag is begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.
Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 


Voorwaarden ?

De plaatsing van het systeem moet gebeuren door een geregistreerde installateur, die het Kwaliteitslabel Domotica behaald heeft voor het systeem dat geïnstalleerd wordt.
Het geïnstalleerde systeem moet minstens volgende drie REG-functies hebben: een ‘alles-uit’-toets, een multizoneverwarming en een standby-regime of derde temperatuurregime.
De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle aankoopfacturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of
pro forma factuur) van het domoticasysteem met vermelding van merk en type. De premieaanvraag is geldig voor facturen
met factuurdatum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011. Uw eindfactuur bepaalt het actiejaar.
De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken vóór 1 juli 2012 en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.


Werkwijze ?

Vul volgend aanvraagformulier volledig in en verzend het naar Eandis REG-afdeling, Postbus 10020, 2800 Mechelen. Via fax: 09 263 48 56 of stuur het elektronisch door via www.eandis.be
De geregistreerde aannemer moet het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen.
De aanvraag is alleen geldig samen met een kopie van de factuur (geen offerte) voor het plaatsen van het domoticasysteem met vermelding van merk en type.


Te combineren ?

De premie is cumuleerbaar met de premie voor E-peil en 'Passiefhuisstandaard'.


Info ?

Eandis, tel. 078/35.35.34, reg[at]eandis.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in