Financiele aspecten

Premie Infrax voor het behalen van E-peil E70 in 2012

Een nieuwbouwwoning moet voldoen aan minimumeisen op het gebied van isolatie, verwarming, warmwaterinstallatie, ventilatie, hernieuwbare energie en binnenklimaat. Dit wordt vertaald in een energiepeil of E-peil. Voor stedenbouwkundige aanvragen ingediend na 1 januari 2012 mag dat niet hoger zijn dan 70. In de toekomst wordt de E-peileis trouwens nog verder verstrengd.

Toch is het makkelijk om zonder veel extra kosten of moeite beter te doen dan de wettelijke norm. Om iedereen aan te moedigen om nog energiezuiniger te bouwen, kent Infrax een globale premie voor nieuwbouw toe: de E-peilpremie van Infrax.

Premiebedrag ?

 • De hoogte van de premie is afhankelijk van het jaar waarin de bouwvergunning werd aangevraagd en het behaalde E-peil.
 • De premie voor woningen waarvan de bouwvergunning voor 1 januari 2012 kan verhoogd worden met 300 euro als je ook een zonneboiler plaatst. Voor de volledige lijst met mogelijke premies, zie het laatste blad van het aanvraagformulier.
 • Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20 procent verhoogd. 
 • Als de nieuwe woning of wooneenheid het gevolg is van een volledige afbraak en heropbouw, zonder wijziging van de aard en de bestemming van de woning of wooneenheid, worden de premies verdubbeld.

Voorwaarden ?

 • De aanvrager moet een huishoudelijke klant zijn van Infrax.
 • De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
 • De premie geldt enkel voor nieuwbouwwoningen en -appartementen (woningen/appartementen
  waarvan de aard der werken onderworpen is aan de E-peilberekening volgens de energieprestatieregelgeving).
 • Onder nieuwbouw wordt eveneens volledige herbouw of ontmanteling verstaan, gedeeltelijke
  herbouw en uitbreidingen zijn uitgesloten van deze premie.
 • Nieuwbouwwoningen waarvoor na 1 januari 2008 één of meerdere premies werden toegekend voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend (verwarming, sanitair warm water, isolatie, beglazing, ventilatie, zonwering) komen niet in aanmerking.

Werkwijze ?

 • Vul volgend aanvraagformulier volledig in en verzend het naar Infrax, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.
 • Er moeten geen facturen worden voorgelegd.
 • De premieaanvraag is alleen geldig indien vergezeld van het energieprestatiecertificaat en hoofdformulier nieuwbouw, waaruit blijkt dat het E-peil lager is dan of gelijk is aan E70.
 • Indien de verhoogde premie aangevraagd wordt omdat er ook een zonneboiler geplaatst werd, dan moet een premieaanvraagformulier zonneboiler van Infrax ingevuld en meegestuurd worden, inclusief kopie van de factuur van de zonneboiler. De twee aanvraagformulieren moeten dan aan elkaar worden geniet.

Te combineren ?

Deze premie is te combineren met andere premies. De premie kan wel niet aangevraagd worden indien na 1 januari 2008 nog premies toegekend werden voor maatregelen die in het E-peil worden verrekend.

Info ?

Je vindt meer info en de aanvraagformulieren voor de energiepremies van Infrax. Het nummer van de infolijn van Infrax is 078 35 30 20.
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in