Financiele aspecten

Nog enkele dagen voor het verlaagde BTW-tarief bij nieuwbouw

Begin dit jaar verlengde de federale overheid het verlaagde BTW-tarief van 6% op de een schijf van 50 000 euro op nieuwbouwprojecten. Die verlenging loopt tot 31 maart. Wie voor 1 april zijn bouwaanvraag indient, kan nog tot eind dit jaar aanspraak maken op het verlaagde BTW-tarief.


Wie in aanmerking wil komen voor een verlaagd btw-tarief van 6% op een schijf van 50 000 euro van een nieuwbouwproject, heeft nog tijd tot en met 31 maart om zijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning in te dienen.

We zetten nog eens concreet op een rijtje waaraan je moet voldoen. Bij nieuwbouw en aankoop van een privéwoning is de btw-verlaging geldig op een schijf van 50 000 euro. Dit bedrag moet gefactureerd zijn voor 1 januari 2011. Bijkomende voorwaarde bij een nieuwbouwproject is dat de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor 1 april 2010 is ingediend. Een grote onduidelijkheid hierbij is nog hoe je moet aantonen dat je aanvraag wel degelijk voor deze einddatum was ingediend. En wat wanneer een tijdig ingediende aanvraag werd geweigerd en moet bijgestuurd worden?


Heropbouw

Sta je voor een afbraak en heropbouw van een privéwoning, dan moet je tot en met 31 december 2010 maar 6% btw betalen. Ook hier moet de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor 1 april 2010 zijn ingediend.


Administratieve formaliteit

Om aanspraak te kunnen maken op het verlaagde tarief moet je niet alleen tijdig je aanvraag tot stendenbouwkundige vergunning indienen. Eenmaal die is afgeleverd, moet je op het plaatselijke btw-controlekantoor een formulier gaan invullen waarin je onder meer verklaart dat je de woning zelf zal bewonen. De administratie brengt een referentienummer aan op deze verklaring. Dat nummer moet op de facturen waarop het verlaagde tarief wordt ingeroepen worden vermeld.


Geregistreerd aannemer

De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een geregistreerd aannemer. Deze aannemer moet de materialen dus ook leveren. Op de aankoop van bouwmaterialen door de bouwheer zelf kan het verlaagde tarief dus niet ingeroepen worden. Doe-het-zelvers kunnen met andere woorden geen aanspraak maken op het verlaagde tarief


Privé-gebruik

De woning waarvoor het verlaagde btw-tarief wordt ingeroepen, moet hoofdzakelijk als privéwoning van de bouwheer worden gebruikt. Dit houdt ook in dat tweede woningen of buitenverblijven niet in aanmerking komen voor het verlaagde tarief.


Vijf jaar bewonen

De bouwheer moet minstens 5 jaar in de woning blijven wonen. Deze periode eindigt volgens de KB-teksten ‘op 31 december van het van het vijfde jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming van het gebouw.’
Wanneer je vroeger verhuist, moet je dit melden bij de btw-administratie en moet je het verkregen belastingvoordeel terugbetalen.


Uitgesloten werken

Net als de andere btw-verlagingen is deze tijdelijke maatregel enkel van toepassing op werken in onroerende staat. Ook werken die niet rechtstreeks aan de woning gerelateerd zijn zoals de plaatsing van een afsluiting, de tuinaanleg,… komen niet in aanmerking voor het verlaagde tarief.

Voor meer informatie over het verlaagde btw-tarief kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën – www.minfin.fgov.be
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in