Financiele aspecten

Nieuw in 2014

Een nieuw jaar luidt traditiegetrouw ook weer heel wat veranderingen in. Voor de woonsector komt dat vooral neer op wijzigingen in wetgeving en tarieven. We maakten een overzicht van de wijzigingen.

Strenger E-peil

De eisen binnen de EPB-regelgeving werden samen met de jaarwisseling weer wat strenger. Belangrijkste om weten is dat het maximale E-peil nu op 60 ligt. Specialisten zijn het er over eens dat aandacht besteden aan de luchtdichtheid van de woning en vervolgens een luchtdichtheidsmeting uit te laten voeren voldoet om dit strengere E-peil te halen. Op voorwaarde dat de luchtdichting goed verzorgd is.
Wijzigden nog in de EPB-regelgeving: De Umax en Rmin waarden van de isolatie zijn verder aangescherpt. Tot slot wijzigde ook de ‘aard van de werken’. De EPB-regelgeving houdt nog rekening met drie soorten werken: Nieuwbouw, renovatie of functiewijziging.
 

Hernieuwbare energie voor nieuwbouw

De meest ingrijpende wijziging in de EPB-regelgeving verdient een apart punt in dit artikel. De regelgeving moedigt bouwheren aan om een vorm van hernieuwbare energie toe te passen: warmtepomp, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, biomassa of stadverwarming. Wie hier niet voor kiest, kan dit compenseren door te participeren in een collectief project of door beter te isoleren.
Meer info: De regels voor hernieuwbare energie

Combipremie

De Vlaamse overheid stimuleert het energiezuinig maken van de woning. Daartoe roept ze de combipremie in het leven. Die motiveert je om binnen de 12 maanden zowel de muren na te isoleren en de beglazing te vervangen door hoogrendementsglas.
 

Hernieuwbare energiepremies ook voor recente woningen

De netbeheerders maken de premies voor zonneboilers en warmtepompen breder toegankelijk. Alle woningen aangesloten op het distributienet uiterlijk op 31 december 2013 komen in aanmerking voor de premies. Voor warmtepompen is het premiebedrag afhankelijk van het type, met een maximale tussenkomst van 1.700 euro. Voor de zonneboiler gaat het om 550 euro per vierkante meter collectoroppervlak. Hier geldt een maximale tussenkomst van 2.750 euro of de helft van het factuurbedrag.
Meer info: Overzichtstabel

Regenwaterput verplicht

Nieuwe of vernieuwde woningen moeten in Vlaanderen een regenwaterput hebben van minstens 5.000 liter. Voordien was de maximum inhoud 3.000 liter. Die nieuwe eis ligt vervat in de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater. Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet aan de verordening voldoen. De meeste constructies moeten een infiltratievoorziening hebben. Bij nieuwe verkavelingen worden collectieve infiltratievoorzieningen verplicht.

6% BTW op elektriciteit

Wel pas vanaf 1 april, maar de BTW op de levering van elektriciteit verlaagt van 21 naar 6. Een doorsnee gezin zou met deze relancemaatregel enkele honderden euro’s kunnen besparen op de elektriciteitsrekening.Daar tegenover staat dan weer dat de factuur voor het transport van elektriciteit over het hoogspanningsnet stijgt. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kWh betekent dat een stijging van de rekening van 35 naar 39 euro op jaarbasis.
 

Drinkwater duurder

De Watergroep – het grootste drinkwaterbedrijf van Vlaanderen verhoogt haar tarieven met 0,89 procent. Daarnaast stijgt de vaste jaarvergoeding van 48,17 euro naar 53,19 euro per woning.
 

Huurgarantiefonds

Sinds 1 januari 2014 hebben huurders en verhuurders meer zekerheid in het contract dat ze aangaan met elkaar. Daar zorgt het Huurgarantiefonds voor. Het fonds neemt tijdelijk de betalingen over wanneer huurders uit huis gezet dreigen te worden. Zo is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en wordt maximaal voorkomen dat gezinnen met financiële moeilijkheden op straat komen te staan.
Meer info: Huurgarantiefonds gelanceerd
 

Geen cash geld meer voor aankoop onroerend goed

Een bouwgrond of woning kopen? Dan mag je deze aankoop niet langer (deels) cash betalen. Met deze maatregel wil de regering het gebruik van zwart geld tegen gaan.
Auteur: TiM Vanhove – januari 2014

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in