Financiele aspecten

Nieuw in 2012: minder financieel voordeel, strengere regels

Wie in 2012 wil bouwen of verbouwen en hoopt op financiële steun van de overheid, komt bedrogen uit. Heel wat premies en belastingvermindering bij energiebesparende investeringen dalen of vallen weg. Daarnaast brengt het nieuwe jaar nog enkele andere regels en verplichtingen. Een overzicht.


Premie dakisolatie daalt

Wie dakisolatie plaatst, kan niet langer profiteren van een belastingsvermindering van 40%. De aftrek wordt teruggeschroefd tot maximaal 30%. Van overdraagbaarheid is er geen sprake meer. Dit geldt voor iedereen die zijn overeenkomst ondertekende na 28/11/11 en waarvan de betaling in 2012 of later zal gebeuren.


Exit groene lening

De belastingvermindering voor intresten van groene leningen daalt van 40% naar 30% voor de intresten betaald vanaf 1 januari 2012. De groene maatregel was voorzien als een tijdelijke maatregel voor 2009-2011. Vanaf volgend jaar kun je dus ook geen groene lening meer afsluiten.


Minder belastingbesparing voor Woonbonus en Bouwsparen

Een ander belangrijk gevolg van de begrotingsplannen van de regering Di Rupo I is het verlagen van de belastingbesparing voor de Woonbonus en het Bouwsparen. De besparing in het kader van de woonbonus wordt maximaal 45% voor iedereen. Ook voor het bouwsparen wordt vanaf 2012 hetzelfde percentage gehanteerd.


Afschaffing energiebesparende maatregelen

Nog in 2012 verdwijnen de belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen als de contracten zijn afgesloten na 27/11/2011.

Voor bestaande woningen, die al meer dan vijf jaar oud zijn, verdwijnen volgende maatregelen:

  • Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing
  • Vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, pelletketel, micro-wkk of warmtepomp
  • De plaatsing van thermostatische kranen en kamerthermostaat
  • Energieaudit

Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen verdwijnen volgende maatregelen:

  • De investeringen in zonneboiler
  • De investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen
  • De investeringen in een geothermische warmtepomp


Einde belastingvoordeel energiezuinige woningen

De belastingvermindering gedurende 10 jaar voor een lage-energiewoning, een passiefwoning of een nulenergiewoning stopt vanaf aanslagjaar 2013.

Voor woningen die niet uiterlijk op 31 december 2011 als lage-energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning zijn gecertificeerd, zal geen belastingvermindering meer worden verleend.

Woningen waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op 31/12/2011 wordt ingediend en die voldoen aan de eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hierdoor genieten van de belastingvermindering gedurende 10 jaar.

Voor woningen waar vroeger al een belastingvermindering werd toegekend, blijft de belastingvermindering verder lopen.


Strenger E-peil en K-peil

Terwijl er op federaal niveau heel wat voordelen wegvallen, worden de energienormen voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen strenger. Nieuwe woningen, scholen en kantoren moeten voortaan een E-peil hebben van E70. Tot nu toe was dat E80. In 2014 wordt het nog strenger en is E60 het maximum. Ook het K-peil wordt strenger. Vanaf nu mag de K-waarde maximaal K40 zijn in plaats van K45.


Luxepremies vervallen

Vlaanderen wil in de toekomst inzetten op isolatie. Hierdoor verdwijnen de zogezegde ‘luxepremies’ voor zonnewering en domotica. Andere premies zijn volgens de Vlaamse Overheid ook niet meer relevant en worden dus geschrapt. Bijvoorbeeld de premies voor condensatieketels en thermostatische radiatorkranen verdwijnen.

Premies voor toekomstgerichte technologieën verdwijnen niet en worden zelfs opgewaardeerd, bijvoorbeeld die van hoogrendementsglas.


Waarde groenestroomcertificaten blijft dalen

Wie na 1 oktober 2011 al zonnepanelen legde, kreeg hiervoor al minder subsidies. De prijs die men gedurende 20 jaar krijgt voor de groenestroomcertificaten voor elke geproduceerde schijf van 1.000 kWh daalde van 300 euro naar 270 euro voor wie een installatie van minder dan 250 kW heeft. Voor installaties die na 1 januari 2012 in gebruik worden genomen, zal dit verder dalen naar 250 euro. Vanaf april zal dat nog 230 euro zijn en vanaf juli 210 euro (wel nog steeds voor 20 jaar). Voor grotere installaties daalt de waarde nu al van een groenestroomcertificaat van 240 naar 150 euro per 1.000 kWh.


Premies Vlaamse netbeheerder

Er is ook nog wat ander goed nieuws te melden. In 2012 blijven de premies die de Vlaamse netbeheerders geven voor bestaande woningen en voor nieuwbouw behouden. Deze premies zijn in september 2011 al definitief goedgekeurd.


Premie vloer- en muurisolatie omhoog

De premie voor vloer- en muurisolatie stijgt naar 6 euro/m², vanaf de eerste m². Ook daken van minder dan 40m² komen vanaf nu in aanmerking voor zo’n premie. De grens ligt nu wel op maximaal 120m². Verder wordt er geld vrijgemaakt om 3.000 daken van slecht geïsoleerde huurwoningen te isoleren. Dit gebeurt bij de zwakste doelgroepen.


BTW betalen voor de notaris

De diensten van notarissen zijn niet langer vrijgesteld van BTW. Dat betekent dus heel concreet dat je vanaf de jaarwissel 21% BTW dient te betalen op de diensten die de notaris verricht bij het verlijden van een koopakte voor een onroerend goed, een hypothecaire lening, schenking, …


Geen koelkasten met B-label meer

Koelkasten en diepvriezers met een B-label mogen al sinds juli 2010 niet meer op de markt worden gebracht. Toestellen die vandaag een A-label dragen, zullen vanaf 2012 niet meer verkocht mogen worden.


Verplichte vermelding van EPC-score op vastgoedadvertentie

Vanaf nieuwjaar moet op elke vastgoedadvertentie of –affiche verplicht de EPC-score vermeld staan. Die EPC-score geeft aan hoe het met het energieverbruik van de woning of appartement in kwestie is gesteld. De verplichting komt er op vraag van Europa.


Auteurs: Daan Slingers & Tim Vanhove

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in