Financiele aspecten

De Groene Lening (Afgeschaft in 2012)

Als je investeerde in energiebesparende maatregelen voor je huis, kon je gebruik maken van een Groene Lening. Dat was een fiscaal aantrekkelijke lening, in het leven geroepen door de overheid. Sinds 1 januari 2012 kun je deze niet meer afsluiten.

Wat is een Groene Lening

 • Een Groene Lening geeft een korting van 1,5% op de onderhandelde rentevoet van je lening.
 • Geeft een belastingvermindering van 40% op het saldo van de betaalde interesten
 • De belastingvermindering voor intresten van groene leningen daalt van 40% naar 30% voor de intresten betaald vanaf 1 januari 2012
 • Is bedoeld als steun voor gezinnen die energiebesparende investeringen willen doen
 • Kan de vorm aannemen van een lening op afbetaling of een hypothecair krediet
 • Initiatief van de staatssecretaris voor milieufiscaliteit, Bernard Clerfayt, samen met de banken en in het kader van de economische herstelwet

Voor wie is de Groene Lening bedoeld?

 • Voor elke belastingplichtige die uitgaven doet om energiebesparende maatregelen in de woning te treffen, waarvan hij eigenaar, huurder, bezitter, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachter is.
 • Ook voor mensen die geen belasting betalen; die kunnen een belastingkrediet krijgen voor de isolatie van daken, muren en vloeren, voor uitgaven in 2009 en 2010.

Waarvoor krijg je een Groene Lening?

De volgende investeringen komen in aanmerking voor een Groene Lening:

 • Vervangen van oude stookketel
 • Onderhoud van stookketel
 • Installatie van een zonneboiler (zonnepanelen voor warm water)
 • Installatie van fotovoltaïsche panelen (voor elektriciteit)
 • Installatie voor geothermische energieopwerkking (warmtepomp, aardwarmtewisselaar, micro-WKK, …)
 • Installeren van dubbel glas Isoleren van dak, muren, vloeren
 • Installeren van warmteregeling (thermostatische kranen, kamerthermostaat met tijdschakeling)
 • Energieaudit van je woning
De werken moeten wel uitgevoerd zijn door een geregistreerde aannemer.

Hoeveel kun je lenen onder de noemer Groene Lening?

 • Tussen 1.250 en 15.000 euro

Hoe vraag je een Groene Lening aan?

 • Je stapt naar een financiële instelling
 • Je onderhandelt over het te lenen bedrag, de rentevoet en de vorm van de lening (gewone lening of hypothecair krediet)
 • Je ontvangt (een eerste deel van) het geleende bedrag zodra je een factuur van je ‘groene’ investering in je woning aan de bank bezorgd hebt
 • Je vraagt jaarlijks de intrestkorting (intrestbonificatie) aan bij de FOD Financiën, die de intrestkorting toekent en uitbetaalt.
 • Je vult op je belastingsaangifte de juiste codes in en houdt de facturen en de betalingsbewijsjes van de facturen (bankafschrift, ticket betaalterminal, voldane factuur) ter beschikking, om zo de belastingvermindering van 40% te krijgen.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in