Bouwen en de wet

Correct aanplakken van de bouwvergunning

Nadat je een bouwvergunning hebt aangevraagd en je een stedenbouwkundige vergunning hebt toegekend gekregen, ben je wettelijk verplicht deze vergunning op een zichtbare plek aan te plakken op de plaats van de vergunningsaanvraag zelf. Een kort overzicht van de regels die je in acht dient te nemen.

Regels voor het aanplakken van een stedenbouwkundige vergunning

 • De aanplakking van de beslissing moet gedurende een periode van 30 dagen gebeuren
 • De aanplakking moet gebeuren op een plaats van het betrokken perceel dat grenst aan de openbare weg
 • Indien het perceel aan verschillende openbare wegen grenst dient aan elke grens een aanplakking te gebeuren
 • Indien het perceel niet grenst aan een openbare weg, dan dient de aanplakking te gebeuren aan de dichtstbijzijnde openbare weg
 • De aanplakking gebeurt daarbij op een schutting, muur of aan een bord dat bevestigd is aan een paal en op ooghoogte met de tekst richting openbare weg wijst
 • De beslissing moet gedurende de hele aanplaktermijn goed zicht –en leesbaar blijven
 • De aanplakking moet gebeuren binnen een termijn van 10 dagen na de datum van de beslissing
 • Vaak moet je de gemeente op de hoogte brengen van de aanplakking

Controle op bouwvergunning

De tijdige aanplakking en het naleven van bovenstaande regels zullen worden gecontroleerd door de burgemeester of zijn gemachtigde beambten. Zij hebben het recht bij een overtreding via een aangetekende brief je hiervan op de hoogte te brengen.

Waarom bouwvergunning op tijd aanplakken?

De beslissing over een bouwvergunning dient aangeplakt te worden zodat derden de kans krijgen een bezwaar in te dienen tegen de afgeleverde vergunning. Hoe langer je wacht met aanplakken, des te meer tijd derden hebben om hun beroep aan te tekenen. Het indienen van een beroep moet binnen de 30 dagen na aanplakking gebeuren, en pas vanaf de dag na de aanplakking:

 • Door de aanvrager zelf
 • Door een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar of adviserende instanties
 • Door elke andere belanghebbende (buurman, vereniging, …)

Ook kan de bouw pas van start gaan ten vroegste 35 dagen na de eerste dag van aanplakking, dus hoe sneller de beslissing op een correcte manier is aangeplakt, des te sneller ben je aan het bouwen.

Meer info: De juiste manier om een bouwvergunning aan te plakken

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in