Financiele aspecten

Bouwgrond voordelig schenken verlengd tot eind 2011

Sinds 2003 geldt in Vlaanderen een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond, bestemd voor woningbouw. Na deze tijdelijke maatregel reeds eerder tot 2009 te hebben verlengd, heeft de Vlaamse regering recent beslist om de gunstmaatregel van verlaagde schenkingrechten voor bouwgronden opnieuw te verlengen. Tot eind 2011 kan van deze verlaging worden genoten.


Vooreerst is het van groot belang dat de Vlaamse schenkingsrechten van toepassing zijn, m.a.w. de schenker moet zijn woonplaats in Vlaanderen hebben. De bouwgrond moet niet noodzakelijk in Vlaanderen zijn gelegen.


Voorwaarden

Daarnaast moet aan enkele voorwaarden worden voldaan om van dit gunstregime te kunnen genieten:

  • de begunstigde van de schenking moet een natuurlijke persoon zijn
  • de schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat overeenkomstig de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw 
  • de begiftigde moet binnen de 3 jaar na het ondertekenen van de schenkingsakte een volledig dossier indienen voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een woning. 
  • de notariële schenkingsakte moeten uiterlijk 31 december 2011 getekend worden.


In 2011 volgt een evaluatie van het gunstregime en zal beslist worden of de maatregel nog verder zal worden verlengd.


Bron: CIB
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in