Financiele aspecten

Belastingvermindering voor zonneboilers (afgeschaft in 2012)

Wat ?

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor de installatie van een zonneboiler.

  • Let op: Deze belastingvermindering is niet meer toepasbaar voor contracten afgesloten na 27/11/2011. Sindsdien kun je dus geen beroep meer doen op deze belastingvermindering.


Premiebedrag ?

De belastingvermindering bedraagt 40 procent van de factuur inclusief btw. Normaal gezien hanteert de overheid een maximumbedrag van 2 770 euro per jaar per woning voor alle federale maatregelen samen. In het geval van investeringen in zonne-energie wordt het maximaal aftrekbaar bedrag verhoogd tot 2830 euro. Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen.
Wie aan een woning die al minstens vijf jaar in gebruik genomen is in 2010 voor meer dan 3 600 euro (in het geval van zonne-energie) werken heeft uitgevoerd, mag het overschot overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken.


Voorwaarden ?

De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De panelen moeten georiënteerd zijn naar het oosten, westen, zuiden, zuidoosten of zuidwesten.
De hellingshoek van de vaste panelen ligt tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
De aangewende techniek maakt het mogelijk om een eventueel probleem van legionellose of veteranenziekte te vermijden.


Werkwijze ?

Je moet je factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte voegen. Op die factuur moet de geregistreerde aannemer het adres van de woning waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn vermelden. Daarnaast moet hij ook het totale factuurbedrag opsplitsen volgens aard van de werken. De aannemer moet ook een schriftelijke verklaring afleveren dat de installatie aan de opgelegde voorwaarden voldoet.


Te combineren ?

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 3 600 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)


Info ?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen 

 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in