Financiele aspecten

Belastingvermindering voor vervanging oude stookketel (Afgeschaft in 2012)

Wat ?

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor de vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel, een stookketel op hout, een systeem voor microwarmtekrachtkoppeling of een warmtepomp.

  • Let op: Deze belastingvermindering is niet meer toepasbaar voor contracten afgesloten na 27/11/2011. Sindsdien kun je dus geen beroep meer doen op deze belastingvermindering.


Premiebedrag ?

De belastingvermindering bedraagt 40 procent van de factuur inclusief btw, met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor alle federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen). Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen. Voor inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) is het maximumbedrag 2.830 euro.
Als u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag overdragen naar de (drie) volgende jaren, wanneer uw woning ouder dan 5 jaar is.


Voorwaarden ?

De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De condensatieketel moet voorzien zijn van een CE-markering, moet voldoen aan bepaalde rendementseisen voor condenserende ketels (zie KB van 18 maart 1997), en moet een schoorsteen hebben die voldoet voor de nieuwe installatie.
De stookketel op hout moet beantwoorden aan de EN12809-norm, moet automatisch worden geladen, moet als brandstof uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout verbruiken, moet een rendement hebben in overeenstemming met de rendementseisen van norm EN 303-5 (bij een nominaal nuttig vermogen van minstens 60%).
De warmtepomp met een prestatiecoëfficiënt (COP) hebben van minstens 3,00.


Werkwijze ?

Je moet je factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte voegen. Op die factuur moet de geregistreerde aannemer het adres van de woning waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn vermelden. Daarnaast moet hij ook het totale factuurbedrag opsplitsen volgens aard van de werken. De aannemer moet ook een schriftelijke verklaring afleveren dat de installatie aan alle opgelegde voorwaarden voldoet.


Te combineren ?

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)


Info ?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in