Financiele aspecten

Belastingvermindering voor thermostatische kranen (Afgeschaft in 2012)

Wat ?

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor de plaatsing van thermostatische radiatorkranen of voor de installatie van een kamerthermostaat met tijdsindeling.

  • Let op: Deze belastingvermindering is niet meer toepasbaar voor contracten afgesloten na 27/11/2011. Sindsdien kun je dus geen beroep meer doen op deze belastingvermindering.


Premiebedrag ?

De belastingvermindering bedraagt 40 procent van de factuur inclusief btw, met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor alle federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen). Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen. Voor inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) is het maximumbedrag 2.830 euro.
Wie aan een woning die al minstens vijf jaar in gebruik genomen is in 2010 voor meer dan 2 770 euro werken heeft uitgevoerd, mag het overschot overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken.


Voorwaarden ?

De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De thermostatische kranen of de klokthermostaat, eventueel met inbegrip van een externe sonde, moeten dienen voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming.


Werkwijze ?

Je moet je factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte voegen. Op die factuur moet de geregistreerde aannemer het adres van de woning waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn vermelden. Daarnaast moet hij ook het totale factuurbedrag opsplitsen volgens aard van de werken. De aannemer moet ook een schriftelijke verklaring afleveren dat de installatie aan de opgelegde voorwaarden voldoet.


Te combineren ?

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)


Info ?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in