Financiele aspecten

Belastingvermindering voor hoogrendementsbeglazing (Afgeschaft in 2012)

Wat ?

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor de plaatsing van hoogrendementsbeglazing.

  • Let op: Deze belastingvermindering is niet meer toepasbaar voor contracten afgesloten na 27/11/2011. Sindsdien kun je dus geen beroep meer doen op deze belastingvermindering.


Premiebedrag ?

De belastingvermindering bedraagt 40 procent van de factuur inclusief btw, met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen). Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen.  Dat grensbedrag van 2 770 euro wordt met 830 euro verhoogd voor zover deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op de uitgaven voor de installatie van waterverwarming door middel van zonne-energie of de uitgaven voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie.
Wie aan een woning die al minstens vijf jaar in gebruik genomen is in 2010 voor meer dan 2 770 euro werken heeft uitgevoerd, mag het overschot overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken.

Voor het aangiftejaar 2012 (inkomsten 2011) bedraagt de vermindering per woning maximum 2 830 euro. Voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie wordt het maximumbedrag van de belastingvermindering nog eens verhoogd van 2 830 euro naar 3 680 euro!


Voorwaarden ?

- De woning moet vijf jaar of langer in gebruik zijn
- De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
- De globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing) moet lager liggen of gelijk zijn aan 2,0 W/(m².K)
- Zowel de kosten van het glas als de kosten van het raamwerk komen in aanmerking voor het fiscale voordeel.


Werkwijze ?

Je moet je factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte voegen. Op die factuur moet de geregistreerde aannemer het adres van de woning waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn vermelden. Daarnaast moet hij ook het totale factuurbedrag opsplitsen volgens aard van de werken. De aannemer moet ook een schriftelijke verklaring afleveren dat de installatie aan de opgelegde voorwaarden voldoet.


Te combineren ?

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)


Info ?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in