Financiele aspecten

Belastingvermindering voor fotovoltaïsche zonnepanelen (afgeschaft in 2012)

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor fotovoltaïsche zonnepanelen. Let op: Deze belastingvermindering is niet meer toepasbaar voor contracten afgesloten na 27/11/2011. Sindsdien kun je dus geen beroep meer doen op deze belastingvermindering.

Premiebedrag zonnepanelen?

De belastingvermindering bedraagt 40 procent van de factuur inclusief btw. Normaal gezien hanteert de overheid een maximumbedrag van 2 830 euro per jaar per woning voor alle federale maatregelen samen. In het geval van investeringen in zonne-energie wordt het maximaal aftrekbaar bedrag verhoogd tot 3 680 euro. Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen.
Wie aan een woning die al minstens vijf jaar in gebruik genomen is in 2010 voor meer dan 2 830 euro (of 3 680 euro in geval van zonne-energie) werken heeft uitgevoerd, mag het overschot overdragen naar de drie volgende belastbare tijdperken.

Voorwaarden?

De plaatsing moet gebeuren door een geregistreerde aannemer.
De panelen moeten geplaatst worden aan de gevel of op het dak.
De panelen moeten georiënteerd zijn naar het oosten, westen, zuiden, zuidoosten of zuidwesten.
De hellingshoek van de vaste panelen ligt tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon.
Het minimale rendement voor de omvormer ligt hoger dan 88% voor de autonome systemen en 91% voor de netgekoppelde systemen.
De zonnepanelen moeten een minimaal rendement behalen van 12 procent voor kristallijne modules of 7 procent voor dunne-filmmodules.
De installatie moet gekeurd worden volgens norm IEC 61215 (kristallijne modules) of IEC 61646 (dunne-filmmodules).

Werkwijze?

Je moet je factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte voegen. Op die factuur moet de geregistreerde aannemer het adres van de woning waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn vermelden. Daarnaast moet hij ook het totale factuurbedrag opsplitsen volgens aard van de werken. De aannemer moet ook een schriftelijke verklaring afleveren dat de installatie aan de opgelegde voorwaarden voldoet.

Te combineren?

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 3 600 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)

Info?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in