Belastingkrediet voor de plaatsing van thermostatische kranen

Wat?

De Federale overheid geeft een financiële tegemoetkoming in de vorm van belastingkrediet aan mensen die geen of nauwelijke belastingen moeten betalen en dus geen recht hebben op een belastingvermindering voor deze investering in thermostatische kranen, een kamerthermostaat of tijdschakeling


Premiebedrag?

40% van de investering met een maximum van 2 883 euro in 2011. Als het bedrag van de belastingvermindering 2.830€ overschrijdt, dan kan u het overschot overdragen naar de drie volgende jaren. De vermindering kan verder ook gecumuleerd worden met andere eventuele energiepremies.


Voorwaarden?

- Het belastingkrediet kan pas aangevraagd worden voor investering gedaan in 2010.
- Deze zijn nog niet gekend. We vullen ze aan van zodra dit het geval is.


Werkwijze?

Het belastingkrediet moet aangevraagd worden op de belastingaangifte 2011 voor het inkomstenjaar 2010


Te combineren?

Het belastingkrediet is combineerbaar met andere financiële tegemoetkomingen


Info?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in