2007 brengt nieuwe spelregels voor bouwers

Een nieuw jaar brengt traditioneel ook heel wat nieuwe regels met zich mee. Wat verandert er concreet voor wie in 2007 met bouwen of verbouwen bezig is? Habitos zet alles netjes op een rijtje.

Energieprestatie
* Sinds 1 januari 2007 is de regelgeving voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat (EPB) volledig van kracht. Bouwwerven zullen vanaf dan controleurs over de vloer krijgen. Wie de strenge norm niet haalt, betaalt hoge boetes, ook indien slechts één onderdeel de norm niet haalt.

Fiscale zegels
* Sedert nieuwjaar zijn alle fiscale zegels afgeschaft. Dit houdt ook in dat er geen zegelrecht meer betaald dient te worden op een bouw- en milieuvergunning. De vereenvoudiging komt er op initiatief van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne (VLD)

Renovatiepremie
* Al wie voor meer dan 10.000 euro verbouwt, kan in 2007 een renovatiepremie aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap. De premie kan maximaal 30 procent van de investeringskost bedragen, met een plafond van 10.000 euro.
LET WEL: Deze premie is nog niet goedgekeurd. Het kabinet van minister Keulen werkt momenteel aan de voorwaarden. Volgens planning zou de premie in februari of maart worden goedgekeurd. De premie zal wel met terugwerkende kracht gelden. Facturen vanaf 1 januari 2006 kunnen worden ingebracht.
 

Successierechten
* Wie na 1 januari 2007 zijn partner verliest, moet in het Vlaams Gewest geen successierechten meer betalen op zijn/haar helft van de gezinswoning. De maatregel geldt zowel voor gehuwden als samenwonenden en ook voor broers en zussen die reeds drie jaar onder één dak wonen. Wie één jaar samenwoont, geniet van een verlaagd tarief. De vrijstelling geldt niet voor ouders of kinderen (bloedverwanten in rechte lijn).

Nachttarief
* In 2007 zal het goedkopere nachttarief voor elektriciteit ook tijdens het weekend gelden. Gezinnen zullen niet langer 's nachts hun (af)wasmachine moeten laten draaien of de strijk moeten doen. Om van een goedkoper tarief te genieten, kunnen zij deze huishoudelijke taken voortaan ook in het weekend uitvoeren.

Vrijstelling registratierechten
* De zogenaamde voetvrijstelling wordt opgetrokken voor wie een woning of bouwgrond koopt. Tot nu was de eerste schijf van 12.500 euro vrijgesteld van registratierechten. Dit bedrag wordt nu opgetrokken tot 15.000 euro. Dit betekent voor de meeste kopers een extra belastingvrijstelling van 250 euro.

Fiscale aftrek beveiliging
* Wie zijn woning wil beveiligen tegen inbraak en brand, kan voor een reeks uitgaven een belastingvermindering krijgen. De belastingvermindering bedraagt de helft van de werkelijk gedane investeringen, maar mag niet hoger liggen dan 130 euro. Het gaat om een vermindering voor de beveiliging van de woning waar de betrokkene woont of eigenaar is en waar hij zijn domicilie heeft.
De uitgaven die in aanmerking voor een belastingvermindering komen, zijn de aankoop van water- of poederblussers, een automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie, brandwerende deuren, de aankoop en plaatsing van inbraak vertragende elementen en alarm- en camerasystemen voor diefstaldetectie.

Verlaagd btw-tarief
* Verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van bepaalde gebouwen (die na heropbouw gebruikt worden als privé-woning) in stadsgebieden

Belastingvoordeel
* Verhoging van het niet-geïndexeerd bedrag voor energiebesparende uitgaven (van 1000 naar 2000 euro); wat zou neerkomen op een geïndexeerd bedrag van 2560 à 2600 euro (voor uitgaven gedaan in 2007)
De vervanging van een oude cv-ketel door een lagetemperatuurketel komt vanaf dit jaar echter niet meer in aanmerking voor fiscale aftrek. Enkel condensatieketels voldoen nog aan de voorwaarde voor belastingaftrek.

Controle elektriciteit
* Vanaf 1 juli 2007 – en niet vanaf 1 januari zoals eerst gesteld - is bij de verkoop van een woning, gebouwd voor 1981, een controleverslag van de elektriciteitsleidingen verplicht. Een controle door een erkend organisme zal de verkoper ongeveer 120 euro kosten.

Huurcontract
* Door een foutje in de wetgeving kunnen de meeste huurders vanaf 1 januari 2007 kosteloos en zonder opzegtermijn vertrekken uit hun huurwoning. De lacune in de wet geldt voor huurders van wie het huurcontract niet officieel geregistreerd is, zo'n 85 procent van alle huurcontracten.


Bronnen: Het Belang van Limburg, Bouwunie, federale overheid, VLD, Habitos

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in