Audio en video

Samsung

Samsung streeft ernaar om alle lokale wetgeving en richtlijnen na te leven en alle medewerkers aan een strenge, internationale gedragscode te onderwerpen. Wij geloven dat een ethisch bedrijfsbeleid niet alleen nodig is om te kunnen reageren op de snelle veranderingen in de internationale bedrijfsomgeving, maar ook om het vertrouwen van onze stakeholders te winnen, zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, partners en lokale gemeenschappen. Samsung heeft zich als doel gesteld een van de meest maatschappelijk verantwoorde ondernemingen ter wereld te worden en investeert daarom voortdurend in personeelsopleidingen en controlesystemen, terwijl het een eerlijk en transparant ondernemingsbeleid voert.

Samsung volgt een eenvoudige bedrijfsfilosofie: wij willen ons talent en onze technologieën aanwenden om superieure producten en diensten te ontwikkelen die bijdragen aan een betere internationale samenleving. Om dit te bereiken, hecht Samsung veel waarde aan zijn medewerkers en technologieën.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in