FR

Bouwvergunning nodig voor afdak?

28/12/2010

Beste, In oktober 2009 spraken wij een verandabouwer aan om een pergola, grenzende aan onze keuken te bouwen (aluminium). Deze verzekerde ons dat een bouwaanvraag niet nodig was aangezien het om een constructie van slechts 18,60m² ging. De constructie rust aan de kant van de buren wel op de helft van de scheidingsmuur. Deze beweren nu ( 8m na plaatsing) dat wij hiervoor toch een vergunning nodig hadden. Klopt dit? Wat kunnen we nu doen om wettelijk toch in orde te zijn?
Antwoord:

We gaan er hiervan uit dat je met pergola een afdak bedoelt waarvan de wanden niet zijn dichtgemaakt.

Voor de bouw van zo'n afdak was tot 1 december 2010 inderdaad een bouwvergunning nodig. Het feit dat je de gemene muur gebruikt, maakt ook dat deze ofwel al gemeen moest zijn ofwel dat je hem voor het gebruik had gemeen gemaakt door een overnamesom aan de buren te betalen.

In dit geval lijkt het ons best even bij de dienst ruimtelijke ordening van de stad of gemeente binnen te lopen en te vragen of dit via het invullen van een formulier voor meldingsplicht in orde gebracht kan worden. Sinds 1 december is er immers geen bouwvergunning meer nodig, maar volstaat een melding bij het gemeentebestuur.

Andere vragen in deze rubriek
- Wie kan wettelijk advies geven over bouw van gemene muur (31/03/2016)
- Kan buurman weigeren om vanop zijn perceel te werken? (8/03/2016)
- Wie moet de scheidingsmuur afwerken? (29/02/2016)
- Wie staat in voor aanpassingswerken scheidingsmuur? (26/02/2016)
- Moeten buren de isolatie overnemen van de scheidingsmuur? (26/02/2016)
- Mogen we een deksteen op de muur van de buren leggen (8/02/2016)
- Mag ik de poort in een scheidingsmuur verbreden? (16/12/2015)
- Wat met kuipfunderingen onder de gemene muur? (11/11/2015)
- Moet buurman gat in gemene muur dichtmaken? (22/08/2012)
- Moeten we bij het vervangen dan dakpannen mee betalen voor de gemeenschappelijke nokpannen? (22/08/2012)
- Mag ik mijn buurman verplichten tot overname van omheining? (20/08/2012)
- Wie moet de gemene muur beschermen na afbraak van een woning? (20/08/2012)
- Wie betaalt de afwerking van de gemene muur? (15/08/2012)
- Hebben we inspraak in afwerking gemene muur? (9/08/2012)
- Moet mijn buurman betalen voor het gebruik van de muur? (7/08/2012)
- Kunnen buren bezwaar hebben tegen verhogen van voorgevel? (15/07/2012)
- Moet buurman scheidingsmuur overnemen of niet? (5/07/2012)
- Moet buurman mee betalen voor herstelling gemene muur? (15/06/2012)
- Moeten we betalen voor de afwerking van de gemene muur? (7/06/2012)
- Mag mijn buur een afvoerbuis in de gemene muur aanbrengen? (30/05/2012)
- Kan de buurvrouw me verplichten werken aan de gemene muur door een aannemer uit te laten voeren? (27/05/2012)
- Mogen we leien van gemene muur verwijderen? (23/05/2012)
- Hoe moet een gemene muur gebouwd worden? (15/05/2012)
- Mag je op de muur van de buren bouwen zonder overnameovereenkomst? (14/05/2012)
- Moeten we overname betalen om een muuropbouw af te mogen werken? (10/05/2012)
- Moet ik bepaalde regels in acht nemen bij het plaatsen van zonnepanelen op een tweewoonst? (8/05/2012)
- Hoe schade op zolder verhalen op buurman? (10/04/2012)
- Mag ik de deksteen verwijderen om de scheidingsmuur te verhogen? (30/03/2012)
- Mag buurman een vochtbescherming aanbrengen tegen gemene muur? (30/03/2012)
- Wat moeten we doen om een muur te mogen verankeren in een bestaande? (24/03/2012)
- Met wat afdak dat steun zoekt in een af te breken scheidingsmuur? (18/03/2012)
- Mag ik een deur in een scheidingsmuur maken? (9/03/2012)
- Mogen de buren gebruik maken van een zijgevel om hun dak te verhogen? (17/02/2012)
- Kunnen we de buren verbieden onze gevel te gebruiken? (14/02/2012)
- Onder welke voorwaarden kan ik mijn gevel afwerken? (7/02/2012)
- Moeten we de gemene muur aan beide zijden afwerken? (2/02/2012)
- Mag een opengaand raam in een gemene muur? (1/02/2012)
- Mag ik een muur verhogen voor de uitbreiding van mijn woning? (27/01/2012)
- Wat gebeurt er bij de sloop van een aanpalend gebouw? (24/01/2012)
- Mogen buren fundering afbreken en kosten op ons verhalen? (4/01/2012)
- Hoe laat ik buurman gemene muur beschermen? (19/12/2011)
- Hoe kan ik buurman overtuigen muurovername te betalen? (18/12/2011)
- Mag de buurman een niet-gemene muur gebruiken? (17/12/2011)
- Kan de buurman terugkomen op een gemaakte afspraak? (6/12/2011)
- De buur bouwt zijn zijmuur over de perceelsgrens. Mag dat? (1/12/2011)
- Mag de buurman de gemeenschappelijke muur afbreken zonder overleg? (4/11/2011)
- Wat met een klacht over waterinsijpeling bij een gemene muur? (31/10/2011)
- Wie kan me helpen met problemen inzake de gemene muur? (17/10/2011)
- Wie draagt kosten voor correcte afwatering van dak? (26/06/2011)
- Wat als de buren een gat hebben gemaakt in de gemene muur? (22/06/2011)
- Wanneer moet de bouwheer de muur van zijn buur overnemen? (22/06/2011)
- Kan mijn buur overname van de tuinmuur eisen? (20/06/2011)
- Hoe laat ik een geschonken muur gemeen maken? (17/06/2011)
- Moet onze buur mee betalen voor het onderhoud van de gemene muur? (16/06/2011)
- Is mijn buur verplicht te delen in de kosten van de gemene muur als hij er nagels in bevestigt? (25/05/2011)
- Mag ik naast de gemene muur een nieuwe muur bouwen? (24/05/2011)
- Wanneer moet ik een overnamesom betalen voor de gemene muur? (8/03/2011)
- Mag ik een afvoer in de gemene muur plaatsen? (15/01/2011)
- Wie moet de bekleding van de scheidingsmuur verwijderen? (3/01/2011)
- Moet ik een vrijstaande muur beschermen tegen vochtinsijpeling? (23/12/2010)
- Wat als ik 2 bomen wil beschermen die mijn buurman wil inkorten? (15/12/2010)
- Mogen we een gemene schoorsteen afbreken? (13/12/2010)
- Is een schoorsteen gemeen wanneer deze met toestemming werd gebouwd? (12/12/2010)
- Wat als de buur geen toestemming wil geven om het perceel te betreden voor werken? (12/12/2010)
- Is mijn buur verplicht mee te betalen aan de gemene muur? (12/12/2010)
- Mogen de buren op ons perceel werken voor de bouw van een kelder? (9/12/2010)
- Wie draagt kosten voor het vrijmaken van een gemene muur? (8/12/2010)
- Wie draagt kosten voor nieuwe muur op perceelsgrens? (10/11/2010)
- Moet ik een gemene muur beschermen bij afbraak? (10/11/2010)
- Mag de fundering op mijn perceel worden gestort? (26/10/2010)
- Hoe dispuut over perceelsgrens aanpakken? (17/10/2010)
- Rechten en plichten bij de gemene muur (16/10/2010)
- Hoe laat je gemeenheid muur officieel vastleggen (16/10/2010)
- Moeten buren meetbetalen voor het plaatsen van een omheining? (6/10/2010)
- Moeten we wachtmuren overnemen? (5/10/2010)
- Ben ik verplicht de gemene muur op te trekken als ik deze niet gebruik? (5/10/2010)
- Mag mijn buur zomaar een deel van de gemene muur over mijn perceel zetten? (26/09/2010)
- Zijn de loodslabben voor waterafvoer bovenaan de gemene muur een reden tot muurovername? (23/09/2010)
- Dienen we de gemene muur over te nemen of niet? (23/09/2010)
- Kan mijn buur zomaar beginnen een gemene muur te bouwen deels op mijn perceel? (21/09/2010)
- Kan mijn buur zomaar beginnen een gemene muur te bouwen deels op mijn perceel? (20/09/2010)
- Kunnen we onze buurman eisen de gemene muur aan onze zijde af te werken? (18/09/2010)
- Kan ik zomaar de schoorsteen afbreken als deze gemeenschappelijk is? (16/09/2010)
- Mag ik leien plaatsen aan de gemene muur aan de zijde van de buurman? (16/09/2010)
- kan mijn buurman een plaatfundering voorzien voor de gemene muur? (13/09/2010)
- Kunnen de buren eisen dat we de afwerking van de gemene muur betalen? (3/09/2010)
- Kan ik mijn nieuwe constructie op een bestaande gemene muur verder bouwen? (30/08/2010)
- Wat kan ik doen tegen een raam dat rechtstreeks op mijn perceel uitkijkt? (25/08/2010)
- Kan mijn buur mijn werken laten stilleggen? (25/08/2010)
- Ben ik verplicht een gemene muur te beschermen langs mijn zijde? (19/08/2010)
- Kan mijn buur eisen dat ik de grond overkoop waarop ik heb gebouwd? (19/08/2010)
- Mag mijn buur zijn dakrand over de perceelsgrens laten uitkomen? (17/08/2010)
- Kan ik reeds beginnen aan het isoleren van mijn gemene muur? (9/08/2010)
- Kan ik aan mijn buur vragen om hertstellingswerken aan de gemene muur te betalen? (9/08/2010)
- Wat als mijn buur me vraagt de scheidingsmuur af te breken? (28/07/2010)
- Moet ik de gemene muur nog overnemen als hij ouder is dan 30 jaar? (25/07/2010)
- Kan het stadsbestuur de afbraak van een gemene muur goedkeuren? (23/07/2010)
- Kan mijn buur me verplichten om de gemene muur over te nemen? (14/07/2010)
- Kan mijn buur zomaar storende ingrepen doen aan de gemene muur? (12/07/2010)
- Moeten de buren onze muur overnemen? (11/07/2010)
- Kan ik eisen dat de buurman schade aan mijn muur herstelt? (8/07/2010)
- Moet ik een overnamesom betalen? (8/07/2010)
- Kan mijn buur eisen dat ik de klimop van de gemene muur verwijder? (1/07/2010)
- Moet ik de gemene muur gebruiken om tegenaan te bouwen? (18/06/2010)
- Kan mijn buur verhinderen dat ik de gemene muur optrek als ik hiervoor een vergunning heb? (18/06/2010)
- Welke rechten had mijn buurman op de gemene muur? (18/06/2010)
- Mogen onze buren zomaar de gemene muur verder opbouwen? (7/06/2010)
- Wat als een landmeter vast stelt dat mijn buur op mijn grond heeft gebouwd? (3/06/2010)
- Moeten wij een deel van ons terras afzagen voor de gemene muur van de buur? (30/05/2010)
- Mag onze buur naar believen een niet gemene muur bekleden langs onze zijde? (28/05/2010)
- Kan buurvrouw klimop verbieden tegen gemene muur? (25/05/2010)
- Kan mijn buur zonder mijn goedkeuring de gemene muur afbreken en deels heropbouwen? (25/05/2010)
- Zou ik een strook grond verkopen aan mijn buur zodanig dat hij kan aanbouwen? (19/05/2010)
- Hoe bepaal ik de prijs voor een muurovername? (19/05/2010)
- Kan mijn buur nadat de vergunning werd afgeleverd vooralsnog bezwaar indienen? (18/05/2010)
- Wat met de kosten voor de gemeeschappelijke muur? (25/04/2010)
- Kan ik de buren laten meebetalen voor werken aan de gemene muur? (21/04/2010)
- Mag ik ook kiezen om niet gebruik te maken van de gemene muur? (15/04/2010)
- Kan ik mijn perceel naar eigen believen afbakenen? (15/04/2010)
- Wat kan ik doen als mijn buurman zijn hemelwater op ons perceel laat lopen? (13/04/2010)
- Wanneer moet ik een overnameprijs betalen voor een gemene muur? (7/04/2010)
- Kan ik mijn toekomstige buurman verhinderen een gemene muur op te trekken? (29/03/2010)
- Kan de buur zonder mijn toestemming mijn scheidingsmuur gebruiken om tegen te bouwen? (29/03/2010)
- Mag mijn buur zomaar een niet-gemene muur gebruiken? (29/03/2010)
- Mogen de buurkinderen voetballen tegen de scheidingsmuur, met lawaaihinder voor ons? (28/03/2010)
- Mag ik een muur schilderen indien dit nog geen gemene muur is? (22/03/2010)
- Wat met de gemene muur nu mijn buur wilt verkopen? (13/03/2010)
- Wat als mijn buurman de gemene muur aan zijn zijde te dun heeft voorzien? (10/03/2010)
- Wat met mijn wachtgevel nu er een nieuwbouw komt langs onze woning? (10/03/2010)
- Kan de buurman weigeren een vochtprobleem aan gemene muur te verhelpen? (10/03/2010)
- Moet ik de gemene muur aan mijn zijde beschermen bij het afbreken van mijn veranda? (7/03/2010)
- Wat als mijn buur de volledige gemene muur reeds heeft ingepalmd? (4/03/2010)
- Is mijn buur verplicht om gevelsteen te gebruiken bij de gemene muur? (2/03/2010)
- Moet ik meebetalen voor herstellingen aan onze gemene muur? (2/03/2010)
- Moet ik een muur volledig afbreken als ik hiervoor een vergunning heb gekregen? (2/03/2010)
- Kan ik nog een overnamesom voor de gemene muur vragen? (2/03/2010)
- Kan ik verplicht worden om mee te betalen voor een nieuwe gemene muur? (21/02/2010)
- Wat indien mijn buur zijn gemene muur op mijn perceel wilt oprichten? (11/02/2010)
- Wie moet het ontbrekende stuk van een gemene muur oprichten? (8/02/2010)
- Wat met de heropbouw van onze gemene muur na een brand? (7/01/2010)
- Mag mijn buurman zomaar om het even welke werken uitvoeren aan onze gemene muur? (7/01/2010)
- Mag mijn buur de isolatie van de gemene muur op mijn perceel plaatsen (7/07/2009)
- Waar zet ik mijn dragende steen bij het bouwen van een constructie op de scheidslijn? (7/07/2009)
- Mag ik de muur waartegen de loods van de buur paalt afbreken zonder een nieuwe te zetten? (7/07/2009)
- Kan mijn buur weigeren zijn gemene muur te laten overnemen? (4/07/2009)
- Wie moet bekleding gemene muur verwijderen? (15/06/2009)
- Overname gemene muur betalen bij plaatsing isolatie tegen muur? (11/06/2009)
- Kan buurman me verbieden te paard te bouwen? (9/06/2009)
- Mag buurman zomaar verder bouwen op mijn muur? (3/06/2009)
- Moet ik de gemene muur overnemen? (2/06/2009)
- Mag buurman zonder mijn toestemming een gemene muur te paard bouwen? (1/06/2009)
- Wie is verantwoordelijk voor afwerking van de gemene muur? (27/05/2009)
- Wie moet zorgen voor herstelling garage? (15/05/2009)
- Mag de muurovername in schijven worden betaald? (14/05/2009)
- Welk deel van de muur overnemen? (13/05/2009)
- Welke verplichtingen zijn er inzake afwerking gemene muur? (6/05/2009)
- Hoe lang mag gevel beschermd blijven door kunststof folie? (5/05/2009)
- Wordt grondrepel achter gemene muur eigendom bij niet-overname? (25/04/2009)
- Wie moet gemeenschappelijke muur beschermen bij afbraak? (23/04/2009)
- Kan de buurman vragen de gemene muur anders af te werken? (23/04/2009)
- Moeten wij bijdragen in kosten voor tuinmuur? (16/04/2009)
- Wie staat in voor aankleding gemene muur? (2/04/2009)
- Mogen buren 'te paard' bouwen weigeren? (27/03/2009)
- Wat bij ongevraagde afbraak van gemene muur? (8/02/2009)
- Moet ik meebetalen aan bouw van gemene muur? (5/01/2009)
- Is verkrijging na 30 jaar wettelijke bepaald? (26/10/2008)
- Hoeveel kost de overname van een gemene muur? (31/08/2008)
- Kan de buurman ons verbieden een steunmuur te bouwen? (26/08/2008)
- Hoe zit het met de termijnen van de overnamekosten voor een gemene muur? (22/08/2008)
- Moet de wachtgevel bouwen na afbraak van gesloten bebouwing? (14/08/2008)
- Hoe ga je tewerk bij een muurovername? (1/08/2008)
- Buurman wil gemene muur niet vrijmaken (4/07/2008)
- Wat kunnen we doen om vergoeding voor muurovername te krijgen? (1/07/2008)
- Mag ik een wachtgevel isoleren? (13/06/2008)
- Hoe zit het met rechten op een tuinmuur? (5/05/2008)
- Staat er een termijn op de betaling van een muurovername? (6/03/2008)
- Kan buurvrouw verhogen gemene muur blijven weigeren? (6/03/2008)
- Mag de uitlaat van een droogkast in de gemene muur? (14/02/2008)
- Mag uitlaat in gemene muur? (10/02/2008)
- Gemene muur staat op mijn perceel (5/02/2008)
- Overeenkomst gemene muur op papier? (27/01/2008)
- Mag buurman vragen balk van gemene muur te halen? (24/01/2008)
- Mogen we de gemene muur bepleisteren? (16/01/2008)
- Waar vind ik een tabel met de prijzen voor de gemeenschappelijke muur? (8/01/2008)
- Rechten van eigenaar van niet-gemene muur (26/12/2007)
- Wie moet gemene muur beschermen? (19/11/2007)
- Mag een opening in een gemene muur? (17/11/2007)
- Wat met bestaande gemene muur bij nieuwbouwwerken? (11/11/2007)
- Reglementering voor gebruik van wachtmuur van een halfopen bebouwing (19/10/2007)
- Wat als buur gemene muur niet wil vergoeden? (2/10/2007)
- Wanneer moet een overnameprijs worden betaald voor gemene muur? (14/08/2007)
- Mogen we een deur in een gemeenschappelijke muur maken? (16/07/2007)
- Is verankeren in de fundering ook inbezitname? (11/07/2007)
- Aan welke voorwaarden moet het traliewerk voor een raam voldoen? (28/06/2007)
- Wanneer moet gemene muur worden overgenomen? (21/06/2007)
- Kan ik nog muurovername vragen jaren na ingebruikname gemene muur? (19/06/2007)
- Wanneer is een vergoeding voor muurovername nodig? (11/06/2007)
- Wanneer is overname gemene muur verplicht? (7/06/2007)
- Mogen we de scheidingsmuur schilderen? (7/06/2007)
- Mag een dampkapafvoer door de gemene muur? (20/05/2007)
- Wat met scheidingsmuur in gevelsteen? (17/05/2007)
- Welke wetteksten omschrijven de gemene muur? (25/03/2007)
- Mag gemene muur zonder waarschuwing op aanpalend perceel gebouwd? (18/03/2007)
- Hoe waterdichting van een gemene muur juridisch correct aanpakken? (14/03/2007)
- Opnieuw betalen voor gebruik gemeenschappelijke muur? (7/03/2007)
- Verwijderen bescherming gemene muur (6/03/2007)
- Wie moet gemene muur vrijmaken om aan te bouwen? (2/01/2007)
- Mag de afvoer van de condensatiewandketel door een gemeenschappelijke muur? (17/11/2006)
- Wat zegt de wet over buitenisolatie van scheidingsmuren? (3/11/2006)
- Wanneer is muurovername nodig? (2/11/2006)
- Welke regels zijn er omtrent erfdienstbaarheden? (19/07/2006)
- Moet mijn buurman de gemeenschappelijke muur overnemen? (13/07/2006)
- Hoe overname van gemene muur registreren? (26/05/2006)
- Overname gemene muur of niet? (30/03/2006)
- Moet onze buur een muurovername doen? (12/11/2005)
- Hoe verloopt overname van een gemene muur? (17/10/2005)
Backterug