FR

Is kangoeroewonen ook toepasbaar in agrarisch gebied?

25/1/2007 Is kangoeroewonen ook toepasbaar in agrarisch gebied? Ik erfde onlangs een oude, grote boerderij, maar deze is te groot voor mij alleen. De renovatiekosten zijn vrij hoog om deze alleen te bekostigen, wel heb ik momenteel al 2 huisnummers. Kan ik er op die manier nog extra bijkrijgen? Volgens gemeente moet het zo blijven en kan ik geen nummers bij krijgen omwille van de zonering 'agrarisch gebied'. Ik zoek nu toch mogelijkheden om hier uit te breiden.


Antwoord: "Kangoeroewonen is geen manier om extra huisnummers te krijgen," begint Femke Coopmans haar antwoord. "Heel wat gezinnen in een kangoeroewoning hebben samen één huisnummer. De reden daarvoor: een meergezinswoning mag niet overal. Als een perceel is bestemd voor een ééngezinswoning en je wil er een meergezinswoning opzetten, dan moet je een bestemmingswijziging aanvragen. En omdat geen enkele gemeente staat te springen om bestemmingen te wijzigen, kun je maar beter zorgen voor een goed gefundeerd dossier. Bij een kangoeroewoning moet je kiezen. Een ééngezinswoning mag zeker, maar dan ben je wel veel afhankelijker van de onderlinge afspraken. Een meergezinswoning geeft de mede-eigenaars absolute vrijheid.

Toch hoeft ook het idee van kangoeroewonen in een ééngezinswoning niet af te schrikken. In principe is de enige grondvoorwaarde dan dat de gezinnen een gemeenschappelijk deel hebben. Maar dat kan net zo goed een washok zijn. YBH heeft een jarenlange ervaring op dit gebied en werkt samen met een notaris en een advocaat die erg goed in de materie zijn ingewerkt.

Tot slot: kangoeroewonen is zeker toepasbaar in agrarisch gebied. Het lijkt me zelfs het ideale gebied!"
Andere vragen in deze rubriek
- Mag ik een serre bouwen zonder vergunning? (1/03/2016)
- Mag mijn buurman een afdak bouwen zonder bouwvergunning? (19/02/2016)
- Hoe omgaan met bouwovertreding bij renovatiewerken aan dak? (22/12/2015)
- Kan ik een woning in agrarisch gebied laten regulariseren? (15/12/2015)
- Hoe kan ik de bouw van appartementen in mijn achtertuin voorkomen? (7/12/2015)
- Mag ik mijn achtergevel opnieuw bouwen? (19/08/2012)
- Mag ik ondergronds dieper bouwen dan de maximale bouwdiepte? (18/08/2012)
- Mag ik bouwen in woonuitbreidingsgebied? (23/07/2012)
- Kunnen we wat doen tegen verlies aan privacy? (12/07/2012)
- Telt terrasoverkapping mee als bebouwde oppervlakte? (25/06/2012)
- Welke termijn verloopt er in een bouwvergunningsaanvraag? (21/06/2012)
- Welke verplichtingen zijn er voor de gemene muur bij de afbraak van een halfopen woning? (18/06/2012)
- Mag ik mijn garage heropbouwen zonder vergunning? (18/06/2012)
- Kunnen we strafrechtelijk vervolgd worden bij een regularisatieaanvraag? (13/06/2012)
- Mag ik een tuinhuis bouwen op een perceel met erfdienstbaarheid? (13/06/2012)
- Hoe achterhalen of schade bij buren voortkomt uit onze bouwwerken? (31/05/2012)
- Mogen de buren de tuinmuur verhogen om een veranda te bouwen? (26/05/2012)
- Is isolatie verplicht tussen de inkomhal en de trappenhal? (25/05/2012)
- Hoe kan ik verplichting om binnen 3 jaar te bouwen omzeilen? (25/05/2012)
- Is er een vergunning nodig voor renovatiewerken aan een onvergund bijgebouw? (21/05/2012)
- Mag de buur zonder toestemming in onze tuin voor isolatiewerken? (21/05/2012)
- Mag men paarden zetten op een bouwperceel? (18/05/2012)
- Wat doen we best: uitbreiden of de zolder verbouwen? (15/05/2012)
- Kan ik van een magazijn woonruimte maken? (15/05/2012)
- Moeten we een regularisatie aanvragen voor wijzigingen in een appartement? (15/05/2012)
- Is een klacht tegen een bouwwerk om esthetische redenen gegrond? (14/05/2012)
- Kan een bouwvergunning verlengd worden? (9/05/2012)
- Kunnen we een garge als woning verhuren? (4/05/2012)
- Mogen we een oude regenwaterput opnieuw in gebruik nemen om aan vergunningsvoorwaarde te voldoen? (30/04/2012)
- Mogen we onvergunde bouwdelen verbouwen? (10/04/2012)
- Mogen we meer dan 40m aan bijgbouwen realiseren? (1/04/2012)
- Moeten we een vergunning hebben voor het verplaatsen van de garage? (26/03/2012)
- Wanneer is de Codex Ruimtelijke Ordening ingevoerd? (21/03/2012)
- Welk risico loop ik nog op een herstelvordering na meer dan 20 jaar? (20/03/2012)
- Kunnen we slechts een deel van een bouwvergunning realiseren? (19/03/2012)
- Zijn er uitzonderingen mogelijk op de voorschriften in een industriezone? (19/03/2012)
- Staat niet uitvoeren volgens plan gelijk met een bouwovertreding? (18/03/2012)
- Heb ik een vergunning nodig voor het verbreden van een deur? (17/03/2012)
- Wanneer is een verkaveling vervallen? (15/03/2012)
- Regularisatie in woonuitbreidingsgebied geweigerd, wat nu? (15/03/2012)
- Heb ik een vergunning nodig om een handelsruimte herin te richten? (13/03/2012)
- Heb ik een vergunning nodig voor de sloop van muren? (8/03/2012)
- Mag de gemeente de bouw van een open bebouwing goedkeuren wanneer we schade lijden? (5/03/2012)
- Kunnen we een boete krijgen wanneer we het dak verhogen zonder vergunning? (5/03/2012)
- Wanneer heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig? (3/03/2012)
- Wie kan een bouwovertreding vast stellen? (3/03/2012)
- Kan de gemeente een werf verzegelen wanneer ik de bouwwerken te vroeg start? (29/02/2012)
- Wat kan ik doen tegen eis tot regularisatie? (24/02/2012)
- Welke regelgeving geldt wanneer de regelgeving verandert tijdens uitvoering werken? (24/02/2012)
- Wat kan ik doen tegen intrekking van bouwvergunning in Walloni (23/02/2012)
- Kan de buurman ons verplichten gevelstenen te verwijderen? (20/02/2012)
- Hoeveel tijd gaat erover voordat het parket een bouwovertreding voorlegt aan de rechtbank? (18/02/2012)
- Kan de gemeente me verplichten mijn woning af te breken? (17/02/2012)
- Hoe diep mogen de buren bouwen? (16/02/2012)
- Kunnen we een bouwvergunning opzeggen? (8/02/2012)
- Mogen we het raam van de badkamer verplaatsen? (7/02/2012)
- Gaan erfdienstbaarheden boven andere wetten? (4/02/2012)
- Kunnen we de regularisatie van het bouwproject van de buur aanvechten? (4/02/2012)
- Wat doen tegen weigering tot regularisatie? (1/02/2012)
- Wie draagt de kosten voor de herstelling van een schoorsteen? (30/01/2012)
- Wat met gerenoveerde muur bij overname? (27/01/2012)
- Welke afstand moet je respecteren tot de perceelsgrens? (27/01/2012)
- Hoelang blijft een stedenbouwkundige vergunning geldig? (20/01/2012)
- Kan de gemeente me verplichten een haag te verwijderen? (19/01/2012)
- Kan je een nieuwe bouwvergunning voor een woning krijgen? (18/01/2012)
- Geldt er ook voor nieuwbouw een volumebeperking? (4/01/2012)
- Is het plaatsen van vliegenramen vergunningsplichtig? (23/12/2011)
- Mag ik op oude plannen terugvallen om werken te laten vergunnen? (21/12/2011)
- Hoe ver reikt een stillegging van bouwwerken? (15/12/2011)
- Moet je verbreeding woning aangeven als je binnen de bouwzone blijft? (10/12/2011)
- Kan ik me verzetten tegen een regularisatie-aanvraag? (2/12/2011)
- Wat als de buur te paard bouwt zonder dat dit in de vergunning staat? (1/12/2011)
- Kunnen we een garage regulariseren? (17/11/2011)
- Mag ik de bestemming van een garage wijzigen voor de uitoefening van een vrij beroep? (4/11/2011)
- Kunnen buren vergunning krijgen zonder onze mening te vragen? (23/10/2011)
- Mag een bijgebouw worden afgebroken zonder bouwvergunning? (27/09/2011)
- Reikt mijn uitbreiding verder dan de toegestane bouwdiepte of niet? (27/09/2011)
- Kan een stuk van 20m straatbreedte herverkaveld worden? (23/09/2011)
- Wat als de gemeente zegt dat mijn regularisatieaanvraag wellicht negatief zal beoordeeld worden? (19/09/2011)
- Kan ik een oude woning op dezelfde plaats herbouwen en/of verhogen? (18/09/2011)
- Is een vergunning voor een aanbouw nodig? (17/09/2011)
- Moeten we onze buren vergoeden nu onze aanbouw vlak voor hun onvergund raam komt? (15/09/2011)
- Hoe wordt de bouwdiepte bepaald? (26/06/2011)
- Mag mijn buur zijn tuin ophogen? (23/06/2011)
- Moet de gemeente de naam van de 'verklikker' vrijgeven? (22/06/2011)
- Mag ik mijn woning uitbreiden tot een halve meter van de perceelsgrens? (19/06/2011)
- Ik verkoop mijn woning met bouwovertreding. Is die evenveel waard? (15/06/2011)
- Kan een bouwvergunning worden ingetrokken zonder verwitting? (10/06/2011)
- Doet het kadaster ook onderzoek naar bouwovertredingen? (10/06/2011)
- Hoe hoog moet een borstwering van een terras zijn? (9/06/2011)
- Mag je een tuinmuur zomaar verhogen tot 2 meter? (6/06/2011)
- Mag mijn buur met zijn dak tegen mijn woning komen? (2/06/2011)
- Heb ik een bouwvergunning nodig om op een weiland een gebouw te plaatsen? (29/05/2011)
- Wat als de buur een muur wil bouwen waardoor ik lichtverlies zal lijden? (26/05/2011)
- Wat als mijn dakoversteek 1 m verder voorzien is dan wettelijk lag? (27/02/2011)
- Door wie worden de bouwovertredingen vastgesteld en hoe gaat men te werk? (5/01/2011)
- Is er nog hoop voor vergunning als ons project door de deputatie werd geweigerd? (4/01/2011)
- Wat kan ik doen als actieve landbouwer naar verbouwingen rond mijn bedrijf? (23/12/2010)
- Wat als mijn bezwaar op een BPA weerhouden werd door de minister? (23/12/2010)
- Wat als mijn gevel getroffen wordt door een rooilijn? (18/12/2010)
- Wat als ik te laat bemerk dat ik een bouwovertreding heb begaan? (18/12/2010)
- Kan ik een erfdienstbaarheid verkrijgen op een naburig stuk land? (14/12/2010)
- Als mijn bouwovetreding uit 1988 stamt, is deze dan nu verjaard? (14/12/2010)
- Waarom mag mijn buur dichter tegen een voetweg bouwen dan mij? (28/11/2010)
- Wat als ik na 11 jaar een klacht krijg voor een bouwmisdrijf? (13/11/2010)
- Hangen er financile gevolgen vast aan de omvorming van woning naar kantoor? (12/11/2010)
- Wat als mijn gebouw getroffen is door een rooilijn? (8/11/2010)
- Wat met de hebrouwing van mijn zonevreemd bijgebouw? (6/11/2010)
- Kan de brandweer me verplichten om aanpassingen te doen aan mijn woning? (5/11/2010)
- Hoeveel moet er binnengediend worden voor een regularisatieaanvraag? (3/11/2010)
- Moet je voor het plaatsen van een terrasoverkapping minder dan 30 m een vergunning hebben? (27/10/2010)
- Kan ik beboet worden indien ik mijn contsructie 20cm hoger moest bouwen? (27/10/2010)
- Wat als ik een regularisatieaanvraag moest indienen voor mijn tuinhuis? (25/10/2010)
- Krijg ik fiscale tegemoetkomingen voor een kangoeroewoning? (21/10/2010)
- Kan ik een afwijking bekomebn in beroep? (12/10/2010)
- Kan ik aan mijn garage beginnen bouwen zonder een vergunning? (7/10/2010)
- Hoe groot kan ik de constructie in mijn achtertuin voorzien? (29/09/2010)
- Wat moet ik doen als de overheid me na 19 jaar een bouwovertreding betekent? (27/09/2010)
- Moet ik een bouwvergunning aanvragen voor het vervangen van glastegels door ramen (27/09/2010)
- Wat als ik een onvergund zwembad in mijn tuinstrook wil laten regulariseren? (27/09/2010)
- Wat als de stad mijn project afkeurt om vage redenen? (26/09/2010)
- Ben ik verplicht om aan de EPB-regelgeving te voldoen voor een dakrenovatie? (24/09/2010)
- Wat kan ik doen als mijn buur zijn terrein illegal heeft opgehoogd? (24/09/2010)
- Wat als er een regularisatie wordt afgeleverd voor een afsluiting op gemeenschappelijke eigendom? (23/09/2010)
- Wat kan ik doen wanneer er blijkbaar tegenstrijdige regels zijn rond het voorzien van een studio? (23/09/2010)
- Wat als onze buur onvergund heeft gebouwd; volgen of niet? (20/09/2010)
- Dien ik een regularistieaanvraag in voor een houtopslagplaats of niet? (19/09/2010)
- Kan de overheid zomaar andere voorschrifetn hanteren dan deze die ik ken? (19/09/2010)
- Dien ik een een regularisatieaanvraag in te dienen als ik mijn raamopeningen wijzigde? (17/09/2010)
- Kan ik een gebouw doorverkopen waar nog een bouwovertreding op rust? (17/09/2010)
- Moet ik een regularisatie indienen als ik mijn raamindeling wijzig? (16/09/2010)
- Kunnen oude onvergunde garageboxen problemen opleveren bij mijn bouwaanvraag? (15/09/2010)
- Hoe lang kunnen de buren onze bouwwerken verhinderen? (15/09/2010)
- Mogen de buren zonder vergunning ophogen? (14/09/2010)
- Wie is eigenaar van een gebouw in erfpacht (8/09/2010)
- Kan ik mijn huis regulariseren nadat ik 20 jaar geleden een bouwovertreding heb begaan? (8/09/2010)
- Kan ik meerdere huisnummers op mijn adres hebben? (7/09/2010)
- kan ik een afwijking aanvragen voor mijn verbouwing? (7/09/2010)
- Vraag ik best een vergunning of doe ik een regularisatieaanvraag? (30/08/2010)
- Heb ik een vergunning nodig voor de aanleg van een oprit? (29/08/2010)
- Zijn we verplicht om scheidingsmuren tussen onze woningen te voorzien? (25/08/2010)
- Kan mijn buurman me verbieden stoelen op mijn dakterras te plaatsen? (24/08/2010)
- Wat kan ik doen als de gemeente vraagt om een opgehoogd stuk grond terug af te graven? (20/08/2010)
- Vanaf wanneer val ik onder de meldingsplicht? (18/08/2010)
- Zou ik een regularistie aanvragen voor een bouwovertreding? (18/08/2010)
- Kan mijn buur een regularistie bekomen nadat hij heeft gebouwd? (17/08/2010)
- Wat als ik mijn woning aan de voorzijde wil uitbreiden? (10/08/2010)
- Hoe kan ik bezwaar indienen tegen een gepland bouwwerk? (6/08/2010)
- Kan ik bezwaar indienen als mijn buur zonder vergunning wilt bouwen? (6/08/2010)
- Kan ik een kleine verbouwing doen zonder dat ik een architect moet aanspreken? (2/08/2010)
- Loop ik een risico als ik een woning koop zonder bouwvergunning? (1/08/2010)
- Wat kan ik doen als ik mijn constructie dien af te breken wegens vergunningsweigering? (25/07/2010)
- Kan ik bezwaar indienen tegen een naburig bouwwerk? (20/07/2010)
- Is mijn bouwvergunning nog geldig? (19/07/2010)
- Kan ik burelen maken in een oude onvergunde constructie? (14/07/2010)
- Loop ik een risico als ik zonnepanelen plaats voor ik hiervoor een vergunning heb? (14/07/2010)
- Kan ik mijn woning verkopen als deze vergunningstechnisch niet in orde is? (11/07/2010)
- Mag buurman een erfdienstbaarheid eisen? (8/07/2010)
- Kan men mijn bouwaanvraag weigeren als ik niet groot genoeg wil verbouwen? (7/07/2010)
- Wat als mijn huis al 40 jaar over de rooilijn werd gebouwd? (4/07/2010)
- Kan mijn buur een veranda zetten die eruit ziet als een gewone uitbreiding? (24/06/2010)
- Kan mijn buur zomaar een schotelantenne boven mijn perceel plaatsen? (23/06/2010)
- Bestaat er een verjaringstermijn voor bouwmisdrijven? (22/06/2010)
- Kunnen we een bouwaanvraag indienen voor de akte verleden is? (12/06/2010)
- Wat als ik mijn achtergevel een stuk wil terugtrekken ten voordele van een terras? (4/06/2010)
- Wat als we onze woning 60cm verder zetten dan op de bouwvergunning is aangegeven? (2/06/2010)
- Mag ik een carport plaatsen op een braakliggend perceel? (29/05/2010)
- kan ik mijn tuinhuis vervangen als de bouwovertreding verjaard is? (28/05/2010)
- Kan je als bouwkundig tekenaar zelf je stedenbouwkundige vergunning aanvragen? (27/05/2010)
- Kan de gemeente bepalen welke kleur gevelsteen ik moet gebruiken? (26/05/2010)
- Wat als mijn buur een terras op zijn achterbouw maakt? (26/05/2010)
- Welke zijn de mogelijkheden voor de inplanting van een gezondheidscentrum? (21/05/2010)
- Mag mijn buur afwijken van de verkavelingsvoorschriften? (11/05/2010)
- Wat is het risico om mijn terreinafsluiting hoger te voorzien dan mag? (24/04/2010)
- Kan ik een carport in mijn voortuinstrook plaatsen? (23/04/2010)
- Is mijn buur in overtreding als hij anders bouwt dan aangegeven op de vergunning? (20/04/2010)
- Is de regelgeving rond verjaringstermijnen aangepast? (19/04/2010)
- Kan mijn buur beginnen bouwen zonder dat wij ooit iets hebben moeten tekenen? (14/04/2010)
- Gevolgen van een bouwmisdrijf? (2/04/2010)
- Zou ik het aandurven om een vergunningsplichtige constructie te laten zetten zonder vergunning? (1/04/2010)
- Hoe kan ik op de gemeente de vergunningstoestand van mijn buur inkijken? (29/03/2010)
- Mag ik volgens het rooilijndecreet 14 cm gevelisolatie aanbrengen? (25/03/2010)
- Wat als onze buren vragen om hun bouwplannen te ondertekenen? (25/03/2010)
- Mag ik werken aanvatten voor wachtperiode verstreken is? (15/03/2010)
- Wat kan ik doen om mijn bouwaanvraagprocedure te verkorten? (11/03/2010)
- Wat is de correcte regelgeving voor de bouwindex in verkavelingen voor groepswoningbouw? (21/02/2010)
- Kan ik beroep aantekenen tegen mijn weigering van bouwvergunning (17/02/2010)
- Bestaan er alemene afstandsregels voor de bouwdiepte van bungalows? (15/02/2010)
- Wat indien mijn plannen tot verkaveling vroeger geweigerd werden, en nu niet meer? (12/02/2010)
- Kan mijn buur werken weigeren na het verkrijgen van onze vergunning? (11/02/2010)
- Wat kan ik doen indien ik vermoed dat mijn buur zonder vergunning bouwde? (7/02/2010)
- Mag mijn buurman toegang voor zijn zaak voorzien via onze privweg? (6/02/2010)
- Wat als mijn buurman bezwaar indient tegen onze bouwvergunning? (5/01/2010)
- Kan ik een kangeroewoning maken van een garage? (8/07/2009)
- Kan mijn buur zonder vergunning funderingswerken uitvoeren langsheen onze perceelsgrens? (7/07/2009)
- Moeten buren toestemming vragen voor verbouwingswerken? (16/06/2009)
- Hoeve verbouwen tot privsauna of voor hoevetoerisme (9/06/2009)
- Kunnen we bezwaar aantekenen tegen bouwplannen? (5/06/2009)
- Mogen we een woning op twee percelen bouwen? (5/06/2009)
- Moet ik een architect inschakelen voor kleine verbouwingen? (29/04/2009)
- Mag school verdieping bijbouwen zonder buurt te verwittigen? (14/04/2009)
- Mag huurbazin woning verbouwen en uitbreiden met studio? (19/02/2009)
- Wat zijn minimumeisen om als woning beschouwd te worden? (20/11/2008)
- Gerechtelijke procedure tegen vergunningsweigering? (19/11/2008)
- Ik maak van een zolder een hobbyruimte. Is dat een bestemmingswijziging? (12/11/2008)
- Is vergunning nodig voor verbouwen veranda? (3/10/2008)
- Kan een buur een uitbreiding tegenhouden? (27/09/2008)
- Hoe hoog mag een bouwlaag maximaal zijn? (15/09/2008)
- Kan ik een veranda zonder vergunning laten regulariseren? (11/09/2008)
- Kan ik een nieuwe bouwaanvraag indienen? (8/09/2008)
- Hoe open ruimte boven gemene muur opvullen? (1/09/2008)
- Mogen buren hun perceel zomaar ophogen? (29/08/2008)
- Stedenbouwkundige vergunning voor partytent? (28/08/2008)
- Mag zijgevel tot bij perceelsgrens komen? (25/08/2008)
- Vergunning nodig voor dichten van een raam? (24/08/2008)
- Hoe ver mag je voorbij de acherste bouwlijn gaan? (3/08/2008)
- Wat doen wanneer werken gestart voor afleveren bouwvergunning? (3/08/2008)
- Welke zijn de gevolgen wanneer je afwijkt van de bouwvergunning? (2/08/2008)
- Schadevergoeding voor weigering van stedenbouwkundige vergunning? (15/06/2008)
- Bouwvergunning nodig voor terras? (20/04/2008)
- Heb ik een vergunning nodig voor de vernieuwing van mijn veranda? (5/02/2008)
- Stedenbouwkundige vergunning nodig voor stabiliteitswerken? (4/02/2008)
- Mag ik zonder toelating van buur op perceelsgrens bouwen? (15/01/2008)
- Op welke afstand van de perceelgrens mag er gebouwd worden? (5/01/2008)
- Wat met bouwovertreding wanneer parket al is ingeschakeld? (8/12/2007)
- Buurman bouwt niet volgens plan (22/11/2007)
- Kunnen we afwijken van de bouwvoorschriften? (13/11/2007)
- Mag buurman garage bouwen? (13/11/2007)
- Vergunningsplicht bij aanpassen raam (20/09/2007)
- Kunnen we een kangoeroewoning bouwen? (18/09/2007)
- Mag er een raam gemaakt worden in een aanpalende muur? (17/09/2007)
- Is een bouwmisdrijf na 5 jaar niet meer strafbaar? (21/08/2007)
- Wanneer kan er op landbouwgrond gebouwd worden? (5/07/2007)
- Hoe bouwen in een woonpark? (2/07/2007)
- Welke voorwaarden gelden voor plaatsing tuinafsluiting? (12/06/2007)
- Heb ik een bouwvergunning nodig om een veranda uit te breiden? (12/06/2007)
- Moet ik een architect inschakelen voor een bestemmingswijziging? (5/06/2007)
- Kunnen we bouwvergunning krijgen zonder RUP? (25/05/2007)
- Wat doen tegen onvergunde dakramen? (27/04/2007)
- Welke zijn de consequenties wanneer we beginnen bouwen zonder bouwvergunning? (24/04/2007)
- Kunnen we een regularisatie aanvragen voor het plaatsen van schuiframen? (19/03/2007)
- Beroep tegen beslissing van Bestendige Deputatie mogelijk? (13/02/2007)
- Kan ik iets doen tegen een geschorste stedenbouwkundige vergunning? (6/02/2007)
- Kan een bestemmingswijziging in landelijk woongebied? (10/01/2007)
- Kan ik van een garage een kangoeroewoning maken? (29/12/2006)
- Hoe lang wachten op een bouwvergunning? (16/12/2006)
- Welke bouwvoorschriften gelden bij een halfopen bebouwing? (5/11/2006)
- Welke is de maximale bouwbreedte? (27/09/2006)
- Welke bouwvoorschriften gelden er omtrent de bouwdiepte? (1/09/2006)
- Welke bouwhoogte is van toepassing? (2/08/2006)
- Hoe pakken we de bouw van een extra verdieping aan? (9/07/2006)
- Is een oud bouwmisdrijf verjaard? (23/06/2006)
- Hoelang heeft stedenbouw voor het advies bij een stedenbouwkundige vergunning? (31/05/2006)
- Hoe lang wachten met bouwwerken na aflevering bouwvergunning? (26/05/2006)
- Wat kan ik doen om vergunning te krijgen voor een onvergunde garage? (17/05/2006)
- Kan ik de zonering van een perceel laten aanpassen? (7/03/2006)
Backterug