Premie voor zonneboiler

Gewijzigd op 12/07/2012 door Gretel Kerkhofs

Zonneboiler installeren in Brussel? Dan geeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een premie. Toch als je thermische zonnepanelen installeert, die de warmte van de zon gebruiken om het water voor je huishouden of verwarming te verwarmen.

Premiebedrag?

  • Bij het plaatsen van een zonneboiler ontvang je 2 500 euro tot 4 m².
  • Een gezin met een gemiddeld inkomen (tussen 30 000 en 60 000 euro per jaar) hebben recht op 3 000 euro tot 4 m².
  • Gezinnen met een laag inkomen (lager of gelijk aan 30 000 euro per jaar) en sociale verhuurkantoren mogen rekenen op 3 500 euro tot 4 m². Plus 200 euro per m² daarna.
  • Bij iedereen mag het totale bedrag maximaal 30 % van de factuur bedragen.

 

Voorwaarden?

  • Installaties die uitsluitend dienen om het water van een niet-gemeenschappelijk privézwembad te verwarmen, komen niet in aanmerking voor de toekenning van de premie.
  • Alleen vlakke plaatcollectoren of daarmee gelijkgestelde systemen (vacuümglasbuiscollectoren) komen in aanmerking voor de premie.
  • De installatie moet zoveel mogelijk naar het zuiden (0°) gericht zijn, met een maximumhoek van 90 °C naar het westen of het oosten.
  • Voor een gecombineerde installatie voor sanitair warm water en verwarming moet je bij de aanvraag een schema van de installatie te voegen, waarop de technische kenmerken staan van alle componenten en de aansluitingen op de bestaande netwerken.

 

Werkwijze?

Na uitvoering van de werken, maak je je premieaanvraag klaar via het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Je voegt alle nodige documenten toe (zie aanvraagformulier via Leefmilieu Brussel) en dienst de premieaanvraag in binnen de 4 maanden na de laatste factuurdatum, bij Sibelga.

 

Te combineren?

  • Je kan deze premie combineren met de premies van de federale overheid en met de provinciale en gemeentelijke premies. Kijk zeker de respectievelijke voorwaarden goed na.
  • Deze premie is ook combineerbaar met andere energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Info?

Meer info vind je op de website van Leefmilieu Brussel